Hillen verzweeg advieswerk

Oud-CDA-senator Hans Hillen, nu minister van Defensie, gaf tot aan de kabinetsformatie betaald advies aan sigarettenfabrikant British American Tobacco (BAT). Hij heeft dit advieswerk, via zijn bv, niet openbaar gemaakt. Senatoren zijn daartoe sinds maart verplicht.

Dat blijkt uit onderzoek van nrc.next en NRC Handelsblad. BAT is een van de bedrijven die in 2008 het juridische verzet financierden van kroegbazen, waardoor het rookverbod in de horeca van toenmalig minister en partijgenoot Ab Klink (Volksgezondheid) onder druk kwam te staan. Hillen werd aangetrokken door BAT in juni 2008, een maand voordat het rookverbod in de horeca van kracht werd. „Hans Hillen is politiek adviseur geweest bij ons van juni 2008 tot de onderhandelingen over het nieuwe regeerakkoord”, aldus woordvoerder Cees Foet van BAT. Hoeveel BAT betaalde, wil Foet niet zeggen. Foet zegt dat Hillen „een grote rol bij onze strategie speelde”. „Hij zit in allerlei commissies, dus overziet het veld. Hij is oud-journalist, dus hij weet hoe de pers reageert.”

Sinds maart zijn Eerste Kamerleden verplicht al hun functies openbaar te maken. Met 25 andere nevenfuncties deed Hillen dat. Maar dat hij een bv had en BAT adviseerde meldde hij niet. Hillens woordvoerder zegt dat hij dat vergat. Hij was zich er volgens hem niet bewust van dat hij de wet overtrad. Hillen geeft aan „een keer of vier keer gespard” te hebben met BAT en wil daarover verder geen inhoudelijke details geven. Na vragen van deze krant bij de Eerste Kamer hebben senatoren een memo gekregen waarin ze aan de wet worden herinnerd. Toen bleek ook dat andere Eerste Kamerleden functies verzuimd hadden te melden.

In de formatie hebben VVD, CDA en PVV afgesproken het rookverbod in kleine cafés op te heffen. Het CDA was daar eigenlijk tegen.

Hans van den Heuvel, emeritus hoogleraar beleidswetenschappen aan de VU, is verbaasd over de adviesfunctie van Hillen bij BAT. „Ik schrik daarvan. Hij was als politiek adviseur kennelijk betrokken bij zaken die gericht waren tegen zijn eigen CDA-minister.”

Hoe Den Haag werkt: pagina 4

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het artikel ‘Hillen verzweeg advieswerk’ (22 november, pagina 1) staat dat tabaksfabrikant British American Tobacco (BAT) via een stichting kleine kroegbazen bijeen had gebracht en hun geld gaf voor rechtszaken tegen het rookverbod. Dit is een onjuiste samenvatting van een artikel uit juni 2009 in deze krant. Penningmeester Ton Wurtz van actiegroep ‘Red de kleine horecaondernemer’, een vereniging van kroegbazen, kreeg naar eigen zeggen jaarlijks een halve ton van brancheorganisatie Stichting Sigaretten Industrie, waarvan BAT, bekend van Lucky Strike, het belangrijkste lid is.