Debat is belediging voor de koningin

In de Kamer werd gedebatteerd over de functie van het staatshoofd in de regering. Een gevoelig onderwerp, temeer omdat de Majesteit daar zelf niets over mag zeggen en er geen enkele directe aanleiding toe is. Immers, zij oefent haar functie naar eer en geweten uit. En wie anders dan het staatshoofd kan objectiever en zorgvuldiger een formatieproces leiden en bewaken. Dit debat vindt op het verkeerde moment plaats en beschouw ik als beledigend ten aanzien van het functioneren van zowel de huidige Majesteit als dat van haar moeder.

Henk Hendriksen

Veldhoven

    • Henk Hendriksen