Tycho Brahe opgegraven

Wetenschapspagina 16-11-10

Volgens de wetenschapsredactie baseerde Kepler zijn bewegingswetten van de hemellichamen op de waarnemingen van Brahe, en lagen deze ten grondslag aan het model van Galilei waarin de aarde om de zon draait (heliocentrisch wereldbeeld). Deze omschrijving suggereert dat eerst Brahe zijn waarnemingen van de posities van de hemellichamen deed, dat vervolgens Kepler de banen van deze hemellichamen samenvatte in zijn wetten, en ten slotte Galilei er zijn heliocentrische wereldbeeld uit destilleerde. De geschiedenis is echter anders verlopen: Kepler testte het heliocentrische wereldbeeld dat de katholieke geestelijke Copernicus al had geopperd, maar niet durfde te publiceren, wetend hoe de kerk met ketters omging. Pas in het jaar van zijn dood (1543) stond hij toe dat protestantse geleerden in Duitsland zijn boek (Revolutionibus) publiceerden. Kepler was, evenals Galilei, in het bezit van een exemplaar. Het heliocentrisch wereldbeeld is dus niet afkomstig van Galilei, maar van Copernicus. Kepler liet zien dat dit wereldbeeld niet in strijd was met de waargenomen en berekende beweging van de hemellichamen. Galilei heeft de argumenten voor dat wereldbeeld versterkt door zijn waarnemingen met een telescoop na 1610.

De heer K.J. Schermer

Groningen

    • de Heer K.J. Schermer