Superdiploma verpleegsters

Door onze correspondent

LEIDEN, 20 nov. – In het Academisch Ziekenhuis in Leiden is aan de eerste superverpleegsters van Europa het “intensive-care” diploma uitgereikt.

Tot het groepje geslaagden, die eerst het normale verpleegstersdiploma hebben behaald, behoren verpleegkundigen van het Rotterdams Sint Franciscus Gasthuis, het Goudse Van Iterson Ziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis in Leiden.

De opleiding is gericht op patiënten die een veeleisende behandeling nodig hebben, zoals hartinfarct- en beademingspatiënten.

Amerikaanse rechter laat meisje met vlag marcheren

CAMBRIDGE (Mass.), 20 nov. – Een Amerikaans meisje heeft deze week de opdracht gekregen met de Amerikaanse vlag door de straten van deze universiteitsstad te lopen, tenzij ze er de voorkeur aan gaf een gevangenisstraf te ondergaan wegens het verbranden van de Amerikaanse vlag [...] De 17 jaar oude Martha Meyers werd in hoger beroep voor deze keus gesteld [...] na een veroordeling eerder wegens het verbranden van de vlag tijdens een studentendemonstratie. [...] Ambtenaren van het hof vergezelden haar op de tocht van 5 km.