Met 130 km wordt de lucht te vuil

De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur kan ervoor zorgen dat de Europese luchtkwaliteitseisen niet worden gehaald. Harder rijden kan ook leiden tot meer verkeersslachtoffers.

Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu, CDA) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit het rapport blijkt ook dat meer mensen last hebben van geluidshinder.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op verzoek van het kabinet de gevolgen van het regeerakkoord voor de leefomgeving bekeken. Uit het rapport blijkt dat het kabinet-Rutte op het gebied van milieu en natuur veel Europese eisen en afspraken niet haalt.

Zo komt het aandeel duurzame energie in Nederland in 2020 op 9 procent uit, veel minder dan de kabinetsdoelstelling én de Europese eis van 14 procent. Dat streven is overigens al lager dan de 20 procent die het vorige kabinet onder leiding van Balkenende wilde halen.

Verder haalt het kabinet Europese natuurafspraken niet. Nederland moet Natura2000-gebieden (door Europese natuurwetgeving aangewezen gebieden) beschermen, maar die liggen vooral in de Ecologische Hoofdstructuur en juist daarop wil het kabinet-Rutte bezuinigen. Ook de biodiversiteitsdoelen komen door die bezuiniging in het gedrang. Door een bezuiniging op de verbetering van oppervlaktewater gaat de waterkwaliteit in Nederland niet snel genoeg omhoog.

Staatssecretaris Atsma wilde het rapport aanvankelijk niet naar de Kamer sturen om dat het om een eerste analyse gaat. Een nadere uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord volgt later. Maar de oppositie in de Tweede Kamer drong de afgelopen maanden aan op „een groene doorrekening” van de kabinetsplannen. Pas na nieuwe druk vanuit de Tweede Kamer in een debat afgelopen donderdag gaf staatssecretaris Atsma toe. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat „eerst meer zicht nodig is op concrete maatregelen en verdere uitwerkingen van het regeerakkoord”.

Volgens de oppositie is duidelijk waar het kabinet heen wil. Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks: „Dit kabinet koerst willens en wetens af op een confrontatie met Europa. Maar Europese afspraken zijn niet vrijblijvend.”

Kamerlid Diederik Samsom (PvdA) stelt dat veel mensen juist aan die Europese normen hun bescherming ontlenen. „Neem mensen die langs de snelweg wonen. Als er straks 130 kilometer per uur wordt gereden, zitten die mensen in viezere lucht.”

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven noemt het rapport „schokkend”. Ze zegt: „Dit kabinet lapt het groene beleid aan zijn laars.”