Het bancaire regime steunt op chantage

Elke samenleving, ook de Nederlandse, produceert een rechtvaardiging voor de voorrechten van haar elite. Maar de financiële producten zijn helemaal niet zo complex en de machinist van de hoge snelheidstrein heeft ook grote verantwoordelijkheid.

Emeritus universiteitshoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

    • Abram de Swaan