Cruciale stem voor Tweede Kamer

Als het parlement komende week instemt met nieuwe regels voor het stroomnet vervalt een belangrijk bezwaar van Eneco en Nuon tegen de subsidieverlening.

Eneco en Nuon hebben bezwaar aangetekend tegen de toekenning van 3,5 miljard euro Nederlandse subsidiegeld aan het Duitse windenergiebedrijf Bard. Ze hebben twee argumenten.

Allereerst zou het ministerie van EZ zich vooral hebben laten leiden door de prijs. De financiële slagkracht van winnaar Bard Engineering om de windparken te realiseren, zou onvoldoende zijn getoetst. Ook betwijfelen Eneco en Nuon of de twee parken wel op tijd kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet in Noord-Nederland. Daar zijn nu al problemen omdat er nieuwe grote centrales worden gebouwd. Om alle stroom kwijt te kunnen is netbeheerder Tennet bezig daar het net te verzwaren. Maar dat is volgens Eneco en Nuon pas in 2016 mogelijk. En dat terwijl de windparken medio 2015 moeten draaien.

Dit argument is deze week vervallen, laat een woordvoerder van Tennet weten. Minister Verhagen van Economische Zaken heeft woensdag bepaald dat duurzame energie voorrang krijgt op het net. Dat wil zeggen dat als het stroomnet de hoeveelheid aangeleverde elektriciteit niet aankan, de centrales op fossiele brandstoffen (gas, kolen en uranium) moeten terugschakelen. Producenten die duurzaam opwekken, met bijvoorbeeld windmolens of biomassacentrales, krijgen voorrang. „Windparken, ook die van Bard, hoeven dus niet te wachten op uitbreiding van het stroomnet”, zegt de woordvoerder. De Tweede Kamer moet de komende week nog wel instemmen met deze regel.

En het eerste argument van Eneco en Nuon, dat Bard te weinig financiële slagkracht zou hebben, houdt dat nog wel stand? Om investeerders te vinden voor de twee projecten heeft Bard twee maanden geleden Typhoon Offshore in de arm genomen. Michael van der Heijden, directeur van deze Amsterdamse investeringsmaatschappij, verwacht dat de twee parken een investering vragen van 2 tot 2,5 miljard euro. Zijn team regelde eerder de financiering voor het windpark Belwind, voor de Belgische kust, dat door onder meer Van Oord is gebouwd.

Het grootste deel van de investering was toen nog afkomstig van banken. Maar voor de windparken van Bard Engineering is de opzet anders. „Banken zijn sinds de crisis huiverig om grote bedragen uit te lenen”, zegt Van der Heijden. Hij is in gesprek met bedrijven die willen investeren in groene energie. Welke, wil hij niet zeggen. Hij verwacht in ieder geval geen problemen bij het rond krijgen van de financiering. Hij heeft hiervoor tot medio 2013. Dat is de uiterlijke datum dat er met de bouw van de parken moet worden begonnen.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

Niet de Tweede Kamer beslist deze week over de bepaling dat groene stroom voorrang krijgt op het elektriciteitsnet, zoals beschreven in Cruciale stem voor Tweede Kamer (zaterdag 20 november, pagina 15), maar de Eerste Kamer.

    • Marcel aan de Brugh