Cijfers over opbrengsten WK onjuist

Het ministerie van VWS heeft de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over mogelijke financiële voordelen van het WK voetbal.

Nederland en België zijn kandidaat voor het WK van 2018, maar het Nederlandse parlement is kritisch. Op 21 april van dit jaar schreef toenmalig minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) aan het parlement dat tegenover de aanzienlijke investeringen voor het WK ook grote inkomsten stonden. Volgens de minister had „de Duitse overheid” berekend dat het WK in Duitsland in 2006 „alleen al aan belastingen een bedrag van 1,2 miljard euro heeft opgeleverd.”

De bewering van Klink was onjuist, zo blijkt nu. Bij de Duitse regering zijn „geen officiële schattingen van belastinginkomsten ten gevolge van het WK 2006 bekend”, zo meldt een woordvoerder in Berlijn. Het bedrag staat ook niet in het Duitse eindrapport van het WK in 2006, dat Klink naar de Kamer stuurde.

VWS laat in een reactie weten dat er een „fout bij de bronverwijzing” is gemaakt en dat het bedrag van 1,2 miljard euro „afkomstig is uit een Duits wetenschappelijk rapport”. Dit onderzoek, deels betaald door de Duitse voetbalbond DFB, is omstreden.

Uit interne stukken van het ministerie van VWS blijkt dat de onjuiste informatie waarschijnlijk afkomstig was van de voetbalbond KNVB. Tijdens een vergadering tussen minister Klink en de burgemeesters van de speelsteden zei de KNVB dat een WK-toernooi ook geld zou opbrengen: „een rapport van de Duitse overheid van 6 december 2006 over het WK meldt dat de overheid 1,2 miljard aan belastingen heeft ontvangen.”

Een topambtenaar stuurde daarna een presentatie met het logo van de Nederlands-Belgische WK campagne – met daarin dezelfde fout – naar Klink. De KNVB wil niet zelf reageren en verwijst naar de reactie het ministerie.

Ambtenaren van VWS waren gevoelig voor de lobby van de voetbalbond, zo blijkt uit interne stukken. Het kabinet had het onderzoeksbureau SEO gevraagd een kosten-baten analyse te maken van het WK. Toen het SEO echter met een negatieve balans kwam, schakelde de KNVB vier sportadviesbureaus in voor een ‘second opinion’. Hierin werden de kosten aanzienlijk lager, en de mogelijke voordelen aanzienlijk hoger ingeschat.

KNVB rekent zich rijk:pagina 11

    • Dolf de Groot
    • Steven Derix