Brieven over de vernieuwde krant

Wij zijn blij met de grote hoeveelheid reacties die we van u kregen op de vernieuwingen die sinds maandag in NRC Handelsblad zijn te zien: de extra pagina’s Twee en Drie, die reliëf geven aan het belangrijkste nieuws van de dag, met de hoofdredactionele commentaren ‘voorin’ de krant; de nieuwe economische column door Maarten Schinkel en Menno Tamminga in plaats van de rubriek Lux; met een vernieuwde mediarubriek en Achterpagina; en met nieuwe accenten in de vormgeving door de hele krant.

De reacties bevatten lof en kritiek. Het afschaffen van de beurskoersen doordeweeks leverde boze (en blije) reacties op. Een deel van u hecht sterk aan de koersen, ook al zijn ze al lang niet actueel meer wanneer u de krant leest, en dat is begrijpelijk, want het is natuurlijk jammer als een vertrouwde plek in de krant verdwijnt. Toch houden we vast aan ons besluit: iedereen met een internetaansluiting en/of teletekst kan met een druk op de knop over de actuele koersen beschikken. En natuurlijk blijven de twee beurspagina’s op zaterdag behouden.

Woensdag publiceerden we de eerste aflevering van een ‘politieke wisselcolumn’, waarin drie politici om beurten de degens kruisen. Femke Halsema (GroenLinks) verrichtte de aftrap. Martin Bosma (PVV) schrijft de volgende aflevering en daarna is Ton Elias (VVD) aan de beurt.

Vooral de deelname van Bosma heeft bij veel lezers een gevoelige snaar geraakt. Lezers schreven ons dat de krant geen „podium moet bieden” aan een politicus van een partij met ondemocratische ideeën, omdat dat de PVV „salonfähig” zou helpen maken. Ook op de redactie is pittig gediscussieerd. Om te beginnen over de vraag of beroepspolitici op de opiniepagina moeten schrijven en ook of de PVV, een partij waartegen onze krant in hoofdredactionele commentaren principieel stelling heeft genomen, daar thuishoort. Toch willen we het debat in de volle breedte laten voeren. De opiniepagina van NRC Handelsblad wil een platform zijn voor alle relevante standpunten over alle onderwerpen in het openbaar debat. Ook ideeën waarvan we op voorhand weten dat ze een deel van onze lezers en onszelf onwelgevallig zullen zijn, kunnen daar aan bod komen. Laten we daarom het experiment aangaan.

Het derde onderwerp dat veel reacties losmaakte, was de vormgeving. Over smaak valt uitstekend te twisten, liet u ons merken. Wij stelden in elk geval vast dat we deze week nog niet op elke pagina de juiste balans tussen beeld en tekst hadden gevonden. Bovendien ontdekten we dat we meer aandacht moeten besteden aan het ritme in de krant: de afwisseling van pagina’s met langere artikelen en pagina’s met kortere stukken moeten we beter onder de knie krijgen. Met uw constructieve kritiek moet dat lukken.

Hoofdredactie

Nieuwe indeling van de krant is een verademing

Om met de deur in huis te vallen: de nieuwe indeling van de krant is een ware verademing. Eindelijk zijn die irrelevante, stoffige beurskoersen verdwenen. De echte beursnerds hebben tegenwoordig geen krant nodig om actuele koersinformatie op te vragen. Dat deel was zo onderhand net zo irrelevant als het aloude bankkantoor. Ik waardeer de nieuwe aanpak die moet leiden tot vernieuwing en de actualiteit met een scherp oog en een scherpe pen duidt. Ik ben benieuwd wat de lezer op pagina 2 krijgt voorgeschoteld maar als dit het voorproefje was, smaakt het hoofdgerecht naar meer. Leuk en spannend om eens dingen vanuit een totaal andere invalshoek te presenteren, in tegenstelling tot al het jachtige nieuws.

En probeer ook om de koppeling tussen krant en website te versterken. De website zou prima als achtergrondkatern en bron van geselecteerde achtergrondinformatie kunnen dienen. Durf lezers ook richting de website te sturen voor meer achtergrondinformatie, extra bronnen en voor de dossiervorming over actuele onder werpen.

Alex Mink

Via e-mail

De krant moet Bosma geen podium bieden

Graag wil ik laten weten dat ik er niets voor voel om via ‘mijn’ krant iedere drie weken bij te dragen aan het penvoerderschap van Martin Bosma. Niet omdat ik het niet met hem eens ben. Ik ben het regelmatig niet eens met meningen in deze krant en vind deze confrontatie juist zeer leerzaam. Echter, Martin Bosma is representant van een partij die stelselmatig mensen, activiteiten en meningen die mij aan het hart gaan, beschimpt en belachelijk maakt. Een partij die bovendien, principieel lijkt het wel, niet naar de mening van anderen luistert. Dat hij nu structureel een podium krijgt in de krant die dagelijks op mijn eigen verzoek in mijn bus valt, gaat mij absoluut te ver.

Ellie Tap

Culemborg

Een feest voor het oog

Ik vind het echt een opmerkelijke verandering van inhoud. Ik lees hem (m/v) nu weer van de eerste tot de laatste pagina. Zolang het nog kan in dit formaat, vind ik het alleen maar een feest voor het oog als de opmaak de volle breedte benut. Dan weet je waarom je betaalt voor een krant. Bovendien is er sprake van compositie. Editorial op pagina 2 en links, en dan Frits Abrahams op de Achterpagina op ongeveer dezelfde plek om maar een voorbeeld te noemen. Halsema/Bosma/Elias is spannend.

Behalve dat ik als ruime vijftiger (en daarmee al langer wel NRC-abonnee dan niet) deze vernieuwingen verwelkom, kan ik me voorstellen dat iemand van vijfentwintig dit geen suffe krant vindt.

Renee Jonker

Den Haag

Dein niet mee op de populistische golf

De vernieuwing dat drie politici een vaste column (spannender!) gaan krijgen, vind ik misschien nog wel het meest zorgelijk. Politici horen geen platform in een krant te hebben. Dat hebben ze namelijk al in het parlement.

Een politicus zal altijd primair zijn politieke boodschap en de belangen van zijn partij behartigen. Dit wringt met de opdracht van de krant die nog altijd lux et libertas als motto heeft. Mensen als Eduard Bomhoff en Ben Knapen begrepen dat en beëindigden hun column toen ze een publieke functie aanvaardden. Het gebruik dat politici een ingezonden brief of een artikel kunnen schrijven waarvan per keer afgewogen kan worden of publicatie boeiend, gerechtvaardigd of nodig is, is wel zo helder.

Het stemt droef dat NRC Handelsblad, dat altijd zo’n baken is geweest van bezinning, concentratie en het leggen van accenten, nu mee gaat deinen op de populistische golf die het land overspoelt.

Désirée Carpay

Amsterdam

Ook achterhaalde beurskoersen zijn nuttig

Met genoegen lees ik een aantal jaren NRC Handelsblad. In reactie op de recente wijzigingen laat ik weten dat ik het heel jammer vind dat de dagelijkse beurskoersen AEX, AMX, etc. zijn verdwenen. Het is waar dat de koersen per minuut veranderen en dat de lezers van een avondkrant met achterhaalde cijfers worden geconfronteerd. Voor fanatieke beleggers zijn die cijfers achterhaald nieuws. Voor gewone beleggers, die niet de hele dag achter hun computerscherm hangen, is het heerlijk om aan het eind van de dag even te kunnen lezen hoe hun aandeeltjes het die dag hebben gedaan. Ik veronderstel dat er onder uw lezers heel veel ‘gewone’ beleggers zullen zijn en dat zij, net als ik, het beursoverzicht hebben gemist.

Tevens ben ik van mening dat in een ‘handelsblad’ de dagelijkse beurskoersen van de gebruikelijke fondsen niet mogen ontbreken.

Ik verzoek u de dagelijkse beurskoersen en het zaterdagse overzicht weer te willen opnemen in de krant.

F.H. Ploos van Amstel

Oegstgeest

Goed

Twee vaste mediapagina’s: goed! Economie – Maarten en Menno – goed! Drie Kamerleden aan het woord: goed idee, maar geen gezeur over wat we allang weten uit de krant.

Anke Hamel

Via e-mail

Kom s.v.p direct terug met de beurskoersen

Sinds mijn studietijd ’64/’69 ben ik op de NRC geabonneerd, zij het met onderbreking door verblijf in buitenland. Met enige regelmaat is de krant vernieuwd, meestal naar beter.

Nu zegt u helaas: de dagelijkse beurskoersen vallen weg. Dat is precies waar ik iedere avond het eerst naar kijk, juist in de krant krijg je snel een volledig overzicht, ook wat buitenlandse beurzen gedaan hebben en doen. Dat de informatie van het middaguur is, begrijpt iedereen wel. Maar vier uur oud is echt geen probleem. U kunt ook zeggen: kijk maar op internet. Maar dat geldt toch voor de gehele krant? Ik hoop dat u snel op uw beslissing terugkomt en de dagelijkse beurskoersen meteen weer gaat publiceren.

Ir. C.M. Elenbaas

Hoogerheide

Fokke en Sukke horen op de Achterpagina

Elke verandering is wennen. Eén ding valt mij op. De foto’s en andere afbeeldingen zijn in mijn ogen erg overheersend. Er moet worden opgepast dat de krant geen ‘stripverhaal’ wordt. Als dat de bedoeling is, pleit ik ervoor de Bommelstrip te gaan herhalen. Fokke en Sukke horen op de Achterpagina. Het lekkerste voor het laatst.

Wim Boeren

Huizen

Blijf proportioneel, denk zelf ook NRC

Het handelsmerk van NRC Handelsblad:Inhoud gaat voor vorm.

Foto’s alleen op groot formaat plaatsen als de nieuwswaarde groot is en/of de artistieke kwaliteit daarom vraagt.

Grijze kolommen zijn niet onoverkomelijk als ze maar lezenswaardig zijn.

Koppen informeren, schreeuwen niet.

Blijf proportioneel, denk (zelf ook ) NRC.

Chris van der Veen

Assen

Ik ben 37, maar wil toch geen krant à la nrc.next

In reactie op de nu enkele dagen bestaande wijzigingen in uw krant het volgende. Dat er iets gebeuren moest aan de krant was duidelijk, menig abonnee vroeg zich op maandagavond bij de brievenbus af hoeveel dunner de krant nog zou worden. Dus hulde voor de dikkere krant. Echter, er lijkt wel erg veel ruimte verloren te gaan aan plaatjes/foto’s. Overduidelijk heeft men nrc.next als inspiratiebron gebruikt, en dat is wat mij betreft niet gunstig. Hoewel voor het concept en de doelgroep van next de uitgave zeer geslaagd is, lijkt het mij onwenselijk om twee dezelfde kranten te maken.

H. Fintelman

Dordrecht

Benaming ‘Lage ‘Landen’ beter dan ‘Binnenland’

Stiekem hoopte ik dat de pagina’s ‘Lage Landen’ (het thema van de pagina’s over de overstromingen in België en Nederland, 15 november) permanent de benaming ‘binnenland’ zouden veranderen: een poging van hoofdredacteur Vandermeersch om meer aandacht te besteden aan het wel en wee van onze taalbroeders bezuiden de grens. Enige teleurstelling kon ik deze avond dan ook niet onderdrukken.

Voor het overige wil ik u complimenteren met de vernieuwingen in ‘mijn’ NRC Handelsblad, waarbij ik u wel vraag ervoor te waken dat de afbeeldingen een niet al te groot oppervlaktebeslag op de pagina’s zullen leggen.

Selçuk Akinci

Breda

Ik wil een krant, geen beeldbuis in mijn huis

De oppervlakte van NRC Handelsblad van 15 november besloeg ruim 36.000 cm2. Hiervan werd zo’n 9.000 cm2 in beslag genomen door advertenties (waaronder familieberichten), en zo’n 9.000 cm2 door beeldmateriaal (vooral te grote foto’s). Ongeveer 18.000 cm2 bleef dus over voor tekst. Ik dacht mij op een krant te hebben geabonneerd en wens geen beeldbuis (in welke vorm dan ook) in mijn huis.

D. Teding van Berkhout

Voorburg

Ik mis op economie de rubriek Lux

Het Lux uitdoen! Mogen wij niet meer weten wat hierachter steekt? Waarom geen uitleg, toelichting, verontschuldigingen? Was het roze te duur? Voor mij is Lux het ideale stukje: gaat ergens over, bevat een handvol oerslimme geestige woordspelingen en taalgrapjes, geeft mij regelmatig het spijtige gevoel dat ik dit zélf verzonnen had willen hebben.

Te veel lange tenen in de boze buitenwereld? Te grove snoeischaar van nieuwe hoofdredacteur? Ik probeer maar wat. Te weinig fanmail al die jaren? Te veel links elitair grachtengordelvermaak? Of we er iets voor terugkrijgen, blijkt ook nergens uit. Ik ben diep geschokt.

Anneke N.M.Pannekoek

Wageningen

Het was even wennen, maar in de kern is de krant beter

NRC Handelsblad is dikker en spannender, zo stond op de voorpagina van deze krant op 15 november. Ik kan u zeggen: het is goed gelukt; even wennen maar in de kern beter. De krant is overzichtelijker en geeft achtergrondartikelen die dieper ingaan op de materie. Daar heeft de NRC-lezer behoefte aan. Het ‘nieuws van de dag’ is immers door alle communicatiemogelijkheden overal goed te volgen. Bepaalde artikelen uit de krant bewaar ik voor het weekend; als kersje op de taart.

H. Willems- van Paridon

Bilthoven

Dikke krant op maandag!

Een dikke, spannende, interessante maandagkrant? Mijn complimenten! Er stonden zoveel goede en aardige (bijv. Youp over Toon) artikelen in, dat zich nu een ander probleempje aandient: in het verleden was de editie op maandag wel eens zo dun, dat er nog tijd overbleef om de achterstallige artikelen uit de bijlagen van vrijdag en zaterdag te lezen. Dat wordt nu anders. Nu moeten we op zondagavond of op zijn laatst maandagmiddag alle weekendbijlagen verwerkt hebben. Maar het is geen probleem dat mijn abonnement nog interessanter is geworden.

Emile Philippens

Via e-mail

Overzichtelijk

Mijn eerste indruk van de nieuwe krant: Onderbuik zegt ja! lekker! Overzichtelijk, veel kleur, meer foto’s en harder afgedrukt. Wat mijn hoofd gaat zeggen weet ik nog niet. De hersenen hebben altijd wat meer tijd nodig om e.e.a. op waarde te schatten. Ik weet nog niet wat ik ga misen, welke mooie verassingen ik tegen ga komen. Maar ik heb het volste vertrouwen in de redactie.

Han Savelkoel

Meerkerk