Verkeersminister Schultz van Haegen: Spitsstrook altijd open

Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen wil zoveel mogelijk spitsstroken op snelwegen permanent openstellen om files tegen te gaan, meldt het AD. Nu gebeurt dat alleen nog op beperkte schaal.

Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen wil zoveel mogelijk spitsstroken op snelwegen permanent openstellen om files tegen te gaan, meldt het AD. Nu gebeurt dat alleen nog op beperkte schaal.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt hoeveel spitsstroken open kunnen. Schultz van Haegen: ”We hebben ruim 225 kilometer aan spitsstroken die delen van de dag dicht zijn. Ik wil bekijken of we die niet gewoon permanent kunnen openstellen. Dan halen we het meeste uit elke meter asfalt die we hebben aangelegd”.

Door strenge regelgeving geen wegverbreding

In Nederland liggen langs 15 belangrijke en drukke snelwegen spitsstroken. De stroken ontstonden in 2003 nadat rechters jarenlang plannen voor wegverbreding tegenhielden, vanwege de strenge regelgeving voor luchtvervuiling. Voor spitsstroken, wegdelen die niet de hele dag open zijn, golden minder strenge regels.

Daadkracht uitstralen

Het is nog maar de vraag of het plan realistisch is, zegt NRC vervoersredacteur Oscar Vermeer. “Dezelfde problemen met luchtkwaliteit, geluidshinder, en veiligheid bestaan nog steeds. Veel spitsstroken zijn buiten de spits gewone vluchtstroken. Die verdwijnen als de spitsstroken permanente rijstroken worden.”

Wat volgens Vermeer meespeelt bij dit plan, is dat dit kabinet veel daadkracht wil uitstralen: “Het past ook in het rijtje van plannen die de eerste weken voorbij kwamen, zoals het rookverbod voor kleine cafés, het intrekken van het plan om CO2 op te slaan onder Barendrecht en  het beëindigen van bonnenquota’s voor agenten.”


    • Hans Klis