Republikeinen pogen het mandaat van de Fed te beperken

De Republikeinen zouden er op een dag in kunnen slagen de Federal Reserve (de Fed, de centrale bank van de VS) te ontslaan van de plicht de werkgelegenheid te bevorderen. Daardoor zou de Fed worden gedwongen zich exclusief op de prijsstabiliteit te richten. Een poging daartoe van Afgevaardigde Mike Pence en Senator Bob Corker is slechts het begin van een campagne om de bevoegdheden van de Fed in te perken. De Democraten zouden uiteraard protest aantekenen. Maar zelfs een nauwer mandaat zou de bank er niet van kunnen weerhouden handelend op te treden als zich een financiële crisis voordoet.

The Federal Reserve Act wil momenteel dat het monetair beleid leidt tot ‘maximale werkgelegenheid’ en ‘stabiele prijzen.’ Het wetsontwerp van Pence zou de passage over de werkgelegenheid eenvoudigweg schrappen, waardoor de Fed hetzelfde mandaat krijgt als de Europese Centrale Bank. De kwestie is deels van procedurele en deels van economische aard. Corker en Pence zeggen dat de poging van de Fed om de economie een impuls te geven door staatsobligaties op te kopen, inbreuk maakt op de budgettaire bevoegdheden van het Congres en de president. Bovendien kan de waarde van de dollar erdoor worden ondermijnd en de inflatie erdoor worden aangewakkerd.

De politieke context is helder. De Fed is zeer impopulair onder Tea Party-Republikeinen. Zij wijten de crises op de huizenmarkt en onder de banken aan het rentebeleid van de bank. En Fed-voorzitter Ben Bernanke wordt beschouwd als degene die de steunoperaties voor de banken heeft mogelijk gemaakt, waar de gewone man zo’n hekel aan heeft. De steun van de Tea Party is van cruciaal belang als Mike Pence ervoor kiest zich kandidaat te stellen voor het presidentschap.

Corker probeert gewoon zijn baan te behouden. Zijn pogingen om een compromis met de Democraten te sluiten over financiële hervormingen, hebben zijn populariteit bij rechts geen goed gedaan. Het inperken van de macht van de Fed kan hem helpen een eventuele uitdager de wind uit de zeilen te nemen, als hij in 2012 herkozen wil worden.

Democraten geven in het algemeen de voorkeur aan het tweeledige mandaat, en sommigen roepen de Fed zelfs op méér te doen om de groei van de werkgelegenheid te stimuleren.

Daarnaast betogen ze dat een verandering van het mandaat de handen van de Fed tijdens een financiële crisis zou binden. Maar dat klopt niet helemaal. Een voorzitter van een centrale bank kan de prijsstabiliteit makkelijk aanvoeren ter rechtvaardiging van het opzetten van kredietfaciliteiten of het opkopen van staatsobligaties. De Amerikaanse prijzen zijn tijdens de paniek van 2008 immers scherp gedaald. Een mogelijke toekomstige Republikeinse Fed-voorzitter vraagt zich af of een mandaatswijziging zijn beleidsopties werkelijk zou beperken. Daar kon hij wel eens snel achter komen als zijn partij over twee jaar het Witte Huis verovert.

James Pethokoukis

Vertaling Menno Grootveld

    • James Pethokoukis