Ontslaggolf bij Defensie dreigt

Bij Defensie verdwijnen de komende jaren mogelijk 10.000 van de in totaal 69.000 arbeidsplaatsen. Minister Hillen (Defensie, CDA) heeft dit geschreven aan de Tweede Kamer. De personeelsinkrimping is een gevolg van de bezuinigingen die het departement zijn opgelegd. Hillen heeft nog niet aangegeven waar de bezuinigingen zullen vallen. Hij komt volgend jaar met concrete voorstellen. De militaire vakbonden hebben al gezegd dat van gedwongen ontslagen geen sprake kan zijn. Minister Hillen sluit dit juist niet uit. Er zal wat hem betreft sprake zijn van gerichte ingrepen. Het personeelsbestand van Defensie telt 48.000 militairen en 21.000 burgers. (NRC)