'Ommetje in bos moet gratis blijven'

Staatsbosbeheer vreest enorme bezuinigingen. Directeur Kalden luidt de noodklok. „Ons groene erfgoed ga je niet verkwanselen.”

„Buitenproportioneel.” Directeuren van een verzelfstandigde rijksdienst als Staatsbosbeheer zijn doorgaans terughoudend met commentaar op politieke besluiten. Maar de bezuinigingen die het kabinet in petto heeft, zegt Staatsbosbeheer, dwingen Chris Kalden nu het zwijgen te doorbreken.

Nergens staat dat uw budget wordt gehalveerd.

„Dat staat nergens. Maar wij hebben een rekensom gemaakt en het is wel het effect van al deze maatregelen samen.”

Welke maatregelen zijn dat?

„We krijgen nu jaarlijks 86 miljoen euro voor het beheer van 250.000 hectare natuur. Dat budget zal door de stapeling van kortingen in 2015 nagenoeg zijn gehalveerd. We krijgen net als de provincies een algehele korting van 25 procent op natuurbeheer. Het kabinet wil verder 40 miljoen euro besparen door meer samenwerking met andere natuurbeheerders. We krijgen 10 miljoen euro minder voor het beheer van onze gebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur. En ten slotte draaien we ook nog mee met de kortingen op alle rijksdiensten.”

Vallen er ontslagen?

„Er werken hier nu duizend mensen. Ik wil niet moeten spreken over gedwongen ontslagen. Dan zit je ook vast aan wachtgelden. Maar over een paar jaar zullen hier geen duizend mensen meer werken.”

Kunt u zelf meer geld binnenhalen?

„Ik zie bij de huidige positionering onvoldoende mogelijkheden het budget zelf aan te vullen. Geld vragen voor natuurbezoek is geen optie. Om een ommetje te maken moet je geen kaartje hoeven kopen. We hebben het over ons groene erfgoed. Dat is een basisvoorziening. Vrijwel al onze terreinen zijn daarom vrij toegankelijk. We kunnen hooguit voor extra dingen als excursies met het publiek naar bijvoorbeeld bronstige edelherten in de Oostvaardersplassen of de Veluwe een prijs vragen.”

Sponsoring?

„Uit ervaring bij andere natuurbeherende organisaties weten we dat de mogelijkheden daarvoor beperkt zijn. Het gaat bij sponsoring meestal om de kersen op de taart. Bedrijven betalen zelden de taart zelf. Wel zouden onze inkomsten vergroot kunnen worden als de politiek ons de mogelijkheid zou bieden om als onderneming bijvoorbeeld een stroom biomassa voor duurzame energie op gang te brengen.”

Het verkopen van natuurgebieden?

„Het kabinet heeft de opbrengst daarvan als een bezuiniging ingeboekt. De opbrengst daarvan zou dus niet naar ons gaan. Het levert ook weinig op. Want zelfs als we gebieden verkopen, blijft de functie natuur. En dan zal de nieuwe eigenaar opnieuw geld moeten krijgen voor beheer voor die natuur. Maar bovendien zijn natuurgebieden ons collectieve groene erfgoed. Dat ga je niet verkwanselen.”

Kunnen anderen de natuur goedkoper beheren?

„Wij werken al erg efficiënt. Het beheer van de 500.000 hectare natuur kost Nederland per jaar ongeveer 85 miljoen euro. Dat is 175 euro per hectare. Vergelijk dat eens met stedelijk groen. Dat is meestal tien tot honderd keer duurder. Het beheer van het groen in een stad als Utrecht kost al 30 miljoen euro.

Natuur naar de boeren?

„Wij doen het voor 175 euro per hectare. Agrarisch natuurbeheer kost 1.100 euro per hectare. Wij zijn echt goedkoop.”

Bent u in gesprek met het kabinet?

„Wij spreken staatssecretaris Bleker. Deze maatregelen zijn niet met één gesprek van tafel. Toch heb ik vertrouwen in de afloop. Ik ben niet naïef. Maar ik geloof dat het goed zal komen. Ooit wordt het weer lente. Alles sal reg kom.”

    • Arjen Schreuder