Ommekeer van Ierland onvermijdelijk

De hele week verzette Ierland zich tegen steun van buitenaf voor aanpak van de financiële crisis. Nu lijkt Dublin de draai te moeten maken.

De aasgieren cirkelen boven Dublin, werd gisteravond opgemerkt in het Ierse parlement. De komst van het Internationaal Monetaire Fonds, de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie, die de komende dagen de Ierse financiën bestuderen, wordt als niets minder dan een vernedering gezien.

Maar alles wijst erop dat de Ieren een draai zullen maken en noodhulp zullen accepteren. Gisteren gaf de president van de Ierse Centrale Bank aan dat hij verwacht dat de regering om een „substantiële lening” zal vragen. En hoewel de twee Brians – premier Brian Cowen en minister van Financiën Brian Lenihan – nog geen officieel verzoek hebben gedaan, versoepelde de houding van de laatste gisteravond laat. Ierland „zou” een lening kunnen vragen voor de bankensector en dat „zou” een „wenselijke uitkomst” kunnen zijn, aldus Lenihan.

Het is dan ook onvermijdelijk dat de Ieren overstag gaan: blijft Dublin hardnekkig steun weigeren, dan gaat het land ten onder en trekt het de rest van de eurozone mee. Accepteert Dublin hulp, dan wordt daarmee erger voorkomen. Veel Ierse schuld is in handen van Duitse en Britse investeerders.

Rest de vraag wat er moet gebeuren. Duitsland en Frankrijk maakten duidelijk dat verhoging van de Ierse vennootschapsbelasting voor hen de enige voorwaarde is. Die is de laagste in Europa, volgens Berlijn en Parijs een vorm van oneerlijke concurrentie. Maar Dublin noemt dit „absoluut niet onderhandelbaar”.

Herstructurering van de banken is ook nodig. Die zijn te afhankelijk geworden van Europese steun. Door de banken te verkleinen, zal hun vermogen om te lenen groter worden en bestaat de kans dat ze reserves kunnen opbouwen. Ook bezit een aantal banken nog buitenlandse investeringen: die kunnen worden verkocht.

Waarschijnlijk zal een aantal verworvenheden worden geschrapt. Zo betalen de Ieren geen eigendomsbelasting, is er voor ouderen gratis vervoer, gas, water, licht en telefoon. Daarnaast sloten de vakbonden een akkoord over loonmatiging. Die maatregel zal de gewone Ier, die zijn inkomsten het afgelopen jaar al met 17 procent zag dalen, de meeste pijn gaan doen. Ierland heeft de sleutel voor de eigen overleving in handen. De Brians hoeven alleen maar ‘ja’ te zeggen.

Commentaar: pagina 2

Winstbelasting: pagina 17

    • Titia Ketelaar