Minister: spitsstrook open voor verkeer

Het kabinet wil zoveel mogelijk spitsstroken permanent openstellen om files tegen te gaan. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) gaat onderzoeken op welke wegen dat kan. Dat onderzoek moet volgend voorjaar klaar zijn.

Nederland telt ruim 225 kilometer aan spitsstroken: rijbanen die een beperkt deel van de dag open zijn. De stroken liggen op drukke snelwegen als de A1, A4, A12 en A13. Reden tot inrichting ervan was niet zelden een gerechtelijk verbod op verbreding van sommige rijkswegen omdat dit zou botsen met milieuregels.

Spitsstroken, die daarvoor vaak vluchtstroken waren, zijn in het verleden nooit permanent opengesteld wegens problemen met de veiligheid, luchtkwaliteit en geluidshinder. Het onderzoek moet uitwijzen of dat nu wel kan. Volgens Schultz van Haegen is het autoverkeer inmiddels schoner geworden.

Maarten van Biezen, teammanager mobiliteit bij de Stichting Natuur en Milieu, denkt dat de luchtkwaliteit in de praktijk nog steeds een obstakel zal zijn. Ook vraagt hij zich af wat Schultz met de permanente openstelling beoogt: „Spitsstroken zijn bedoeld om het verkeer in de spits te ontlasten. Buiten de spits zijn de stroken niet nodig. Dus waarom zou je ze openstellen?”

Ook de ANWB denkt dat het effect op de doorstroming beperkt zal zijn: „Maar alle beetjes helpen”, zegt een woordvoerder. „Buiten de spits is het soms ook druk. Neem alleen al de vrijdagmiddag, dan gaan veel mensen rond half een de weg op.” Daarnaast is er volgens de ANWB veel ergernis onder automobilisten over spitsstroken die een groot deel van de dag dicht zijn.

De ANWB voorziet wel dat aanpassingen nodig zijn met het oog op de veiligheid van weggebruikers. Als spitsstroken permanent in gebruik worden genomen, zal er vaak een vluchtstrook bij moeten komen. „Je zal maar pech krijgen op zo’n weg, je kan geen kant meer op.”