Kritiek op strafrechters valt slecht

De scherpe kritiek op de onderlinge verhoudingen in de strafrechtspraak van rechter Rinus Otte is onterecht. Volgens PvdA-Kamerlid en oud-rechter Recourt hebben rechters genoeg „zelfreinigend vermogen”.

Ook Fred Hammerstein, raadsheer in de Hoge Raad, maak kanttekeningen bij de uitlatingen van Otte. Hij vindt die ongenuanceerd. Wel bepleit hij hogere kwaliteit in de strafrechtspraak, vooral organisatorisch. Recourt vindt dat de rechters een imagoprobleem hebben.

Otte uit zijn kritiek in het boek De nieuwe kleren van de rechter, dat vandaag is verschenen. Hij was jaren bestuurder bij het gerechtshof in Arnhem en plaatsvervanger in andere hoven en rechtbanken. De raadsheer schrijft dat de verhoudingen tussen strafrechters en hun collega’s in de leiding ernstig verstoord zijn. De werksfeer is slecht en de omgangsvormen lijken „rauwer en minder omfloerst” te zijn geworden. Onder die omstandigheden en door een gebrekkige organisatie lopen veel strafzittingen vertraging op. Veel gerechten hebben financiële tekorten en komen afspraken over behandeling en duur van strafzaken niet na.

Kamerlid Recourt vindt wel dat sprake is van hoge werkdruk en financiële tekorten. Ook mogen rechters van hem ontvankelijker zijn voor onderlinge kritiek. „Ze kunnen elkaar maar moeilijk kritiek vertellen, en vinden het ook moeilijk om te horen.”

Volgens raadsheer Hammerstein bevat het boek te persoonlijk getinte informatie over interne affaires en betrokkenen. „Wederhoor zou waarschijnlijk geleid hebben tot nuanceringen, die ik nu wel eens mis. Maar het gaat niet om de juistheid van de voorbeelden, het gaat om de lessen die getrokken kunnen worden.”

Hammerstein herkent het beeld dat Otte schetst van rechters die als ‘professionals’ zo min mogelijk willen worden lastiggevallen door gerechtsbestuurders. „Maar rechtspraak is ook een bedrijf.”

Om iets te doen aan hun imagoprobleem, zouden rechters elk jaar verplicht op maatschappelijke stage moeten, zegt Recourt. Dan kunnen zij contact houden met de maatschappij, en laten zien dat ze niet wereldvreemd zijn.

Coalitiepartijen VVD, CDA en PVV reageerden vanochtend niet op een verzoek om commentaar.

Morgen in de bijlage Wetenschap: interview met Rinus Otte