Kort nieuws Binnenland

Stormschild boven Afsluitdijk is goede renovatiemethode

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 19 nov. Een betonnen stormschild bovenop de Afsluitdijk is een relatief goedkope én innovatieve methode om de Afsluitdijk te renoveren. Dat stelt de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk onder voorzitterschap van oud-minister Ed Nijpels. De commissie heeft vier plannen van verschillende consortia beoordeeld. Die moeten de Afsluitdijk veiliger maken, en ook de ‘icoonfunctie’ ervan voor Nederland versterken. De commissie vindt dat bij alle plannen de hoogste prioriteit moet liggen bij het veiliger maken van de dijk en van de sluizen. Vijf jaar geleden bleek dat deze niet bestand zijn tegen een storm met een hevigheid die eens in de 10.000 jaar optreedt, de wettelijk vastgestelde norm. Tot voor kort was voor de operatie nog 900 miljoen beschikbaar. Inmiddels heeft het kabinet de komende tien jaar nog maar 300 miljoen beschikbaar. De commissie-Nijpels noemt dit „buitengewoon zorgelijk”.

NMa sluit akkoord met ziekenhuizen

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 19 okt. Tien ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving – onder andere AMC, Slotervaartziekenhuis, OLVG en VU Medisch Centrum – hebben met mededingingsautoriteit NMa afspraken gemaakt hoe ze concurrentiegevoelige informatie mogen uitwisselen. De NMa begon na een inval in februari onderzoek naar het delen van gegevens over geneeskundige verrichtingen. Die data zijn volgens de toezichthouder concurrentiegevoelig, maar hij heeft tot nu toe geen overtreding vastgesteld van de mededingingswet. De afspraken met de ziekenhuizen, verenigd in de Sigra-sectie ziekenhuizen, worden door de NMa vastgelegd en bindend verklaard.

Meer chronische Q-koortsgevallen

Door onze correspondent

Den Bosch, 19 nov. De toename van het aantal gevallen van chronische Q-koorts verontrust het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Er zijn nu tachtig patiënten in de Q-koortspolikliniek; een verdubbeling ten opzichte van een half jaar geleden. Het ziekenhuis constateert een „nagolf” waarbij acute Q-koorts zich ontwikkelt tot chronische Q-koorts. Er zijn 4.000 Q-koortspatiënten geregistreerd; gevreesd wordt dat een veelvoud ongemerkt besmet is geweest. Van mensen met acute Q-koorts krijgt één tot vijf procent chronische Q-koorts.

Incidenten treinen Gouda, Roosendaal

Gouda, 19 nov. Op station Goverwelle in Gouda zijn vanochtend twee passagierstreinen op hetzelfde spoor terechtgekomen. Een trein met passagiers stond te wachten, een andere trein kwam aanrijden. De machinist van deze lege, met lage snelheid rijdende passagierstrein wist op tijd te remmen. Deze trein kwam op twaalf meter van de andere tot stilstand. Dat heeft het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) gemeld. De Spoorwegpolitie stelt een onderzoek in. Bij Roosendaal is vanochtend een lege goederentrein ontspoord. Volgens het KLPD staan er drie wagons naast de rails en drie wagons dwars op de rails. Over de oorzaak is nog niets bekend. (ANP)

Weer hulpofficier zonder certificaat

Venlo, 19 nov. De politie Limburg-Noord heeft een hulpofficier van justitie van het politiedistrict Venlo buiten functie gesteld. De politie vermoedt dat de man langere tijd heeft opgetreden als hulpofficier, ofschoon hij wist dat zijn certificaat niet meer geldig was. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. In augustus stelde de Limburgse politie om dezelfde reden een andere medewerker buiten functie. (ANP)