Kleinste bezuiniging in EU

Frankrijk heeft van de grote Europese landen de minste bezuinigingen op Defensie gepland. Het huidige budget van ruim 32 miljard euro blijft het komend jaar ongeveer gelijk, en voor de jaren daarna wordt vooralsnog een lichte stijging voorzien. Maar de Franse ambitie voor een mondiale rol is op eigen kracht niet meer vol te houden. Daarom zijn eerder deze maand afspraken gemaakt over vergaande samenwerking met de Britse krijgsmacht, ook op het gebied van kernwapens. Bij die gelegenheid zei minister van Defensie Hervé Morin, inmiddels vervangen bij een kabinetswijziging, dat versterking van de bilaterale relatie met de Britten de voordelen laat zien die samenwerking op Europees niveau biedt.