Integratie ABN Amro drukt winst

De integratie ligt op schema, de economie trekt aan en werknemers weten bijna waar ze aan toe zijn. Toch kan staatsbank ABN Amro niet anders dan een groot verlies rapporteren.

De eerste kwartaalcijfers van de nieuwe bank. Financieel directeur Jan van Rutte (ex-Fortis) en operationeel directeur Wietze Reehoorn (van oorsprong ABN Amro) noemden het vanochtend een bijzondere primeur.

Staatsbank ABN Amro presenteerde haar eerste tussentijdse resultaten sinds Fortis Bank Nederland en ABN Amro in juli hun juridische fusie voltooiden. De twee banken traden in een verstandshuwelijk toen de overheid in oktober 2008 noodgedwongen overging tot nationalisering van beide.

Van Rutte en Reehoorn probeerden de cijfers feestelijk te verkopen: een „onderliggende winst van 768 miljoen euro” over de eerste negen maanden van dit jaar, bijna vier keer zoveel als over dezelfde periode in 2009. Maar de al eerder ingecalculeerde bijzondere lasten voor de afsplitsing van de vorige moederconcerns (RBS en Fortis Holding) én de extra kosten die de hierop volgende integratie van ABN Amro en Fortis Bank Nederland met zich meebrachten, leidden tot een netto verlies van 627 miljoen euro, afgezet tegen een winst van 352 miljoen in de eerste maanden van vorig jaar.

De komende anderhalf jaar zal de bank nog zeker 800 miljoen hieraan kwijt zijn. Veel geld, maar volgens Van Rutte minder dan eerder begroot. Terwijl het deel van de integratie dat komend jaar gepland is, van de zakelijke klanten en die van de vermogensbeheer bank, volgens Rutte „het meeste ingewikkeld is”.

De nieuwe bank heeft het tij mee, zegt de directeur: de economie trekt aan, de hypotheekmarges „normaliseren”, nauwelijks „exposure” in probleemlanden als Ierland en Spanje en de stroppenpot voor kredieten aan Nederlandse bedrijven kon worden gehalveerd.

Hoewel er enig verzet is tegen een nieuwe CAO en er duizenden banen verdwijnen is het personeel steeds minder onzeker. „Voor het eind van het jaar weet iedereen waar aan toe is”, zegt Van Rutte. Dat levert ook zekerheid voor klanten op. „Bedrijven die ons vorig jaar de rug toekeerden, overwegen nu terug te komen.” Toch moest Van Rutte erkennen dat de winstontwikkeling van kwartaal op kwartaal niet erg spectaculair is. In het eerste kwartaal maakte de bank een netto winst van 314 miljoen euro, in het derde kwartaal 313 miljoen. Toch, zegt Van Rutte, is „deze bank goed op weg.”

Wanneer deze optimistische stemming zal leiden tot het volgende hoofdstuk in de roerige contemporaine geschiedenis van ABN Amro, de privatisering, is niet preciezer te zeggen dan al eerder door topman Gerrit Zalm werd gedaan: een beursgang tussen 2013 en 2105. Volgende maand horen we wellicht meer als de enig aandeelhouder, minister De Jager van Financiën, de Tweede Kamer informeert over zijn exitstrategie.

    • Philip de Witt Wijnen