Defensie moet taken afstoten

De Nederlandse krijgsmacht zal taken moeten beperken. Dat zeggen diverse fracties in de Tweede Kamer in reactie op de aankondiging van minister Hillen (Defensie, CDA) dat rekening moet worden gehouden met het verlies van 10.000 van de 69.000 arbeidsplaatsen bij Defensie. Ook volgens militaire deskundigen ontkomt de krijgsmacht niet aan zeer scherpe keuzes.

De inkrimping is een direct gevolg van de bezuinigingen die het departement zijn opgelegd. Volgens de afspraken in het regeerakkoord moet Defensie de komende jaren in totaal 635 miljoen euro inleveren. Daarnaast kampt minister Hillen nog met een aantal tegenvallers op zijn begroting.

De minister kondigde de inkrimping van het aantal personeelsleden gisteren aan in een brief aan de Kamer. Hij geeft nog niet aan waar de bezuinigingen zullen vallen. Begin 2011 komt hij met concrete voorstellen. Wel schrijft hij dat het zijn voornemen is „een hernieuwd evenwicht tot stand te brengen tussen de omvang en samenstelling van de krijgsmacht en de beschikbare middelen”. In een toelichting zei Hillen: „Het wordt geen kaasschaaf, maar chirurgie. Heel gericht dus.”

Regeringspartijen VVD en CDA zijn het met Hillen eens dat fundamentele keuzes aan de orde zijn en dat dit gevolgen heeft voor de toekomstscenario’s die vorig jaar nog zijn gemaakt. Beide partijen vinden dat Defensie taken zal moeten afstoten. PvdA-woordvoerder Eijsink zegt in een reactie dat de PvdA al sinds 2007 pleit voor het bijstellen van de ambities. In zijn brief aan de Kamer schrijft Hillen dat niet wordt getornd aan de operationele inzetbaarheid.

Commentaar: pagina 2Nederlands leger is onbetaalbaar: Drie