Bèta’s, appels en peren

Jeroen van der Veer vergelijkt in zijn opinieartikel van 18 november, over het stimuleren van techniekstudies, appels met peren door de Leidse eerstejaarsstudenten scheikunde en psychologie tegenover elkaar te stellen: 1 tegen 12. Hij had ook de instroom aan eerstejaars voor alle studierichtingen met elkaar kunnen vergelijken, ofwel de verhouding tussen geesteswetenschappen, natuurwetenschappen (inclusief geneeskunde), sociale wetenschappen en rechten. Het beeld is dan veel minder dramatisch: 3:2:3:2 (cijfers studiejaar 2009-2010). Het onevenwichtige van Van der Veers stelling is verder dat hij de noodklok luidt om de concurrentie met India en China ‘aan te kunnen’. De voorzitter van het Platform Bèta Techniek had op eenvoudige wijze kunnen inzien dat ons land getalsmatig geen partij voor India en China is. De Nederlandse bevolking beslaat net iets meer dan een half procent van de 2,5 miljard mensen in die landen. Alleen al het aantal studenten in het hoger onderwijs in China overtreft onze totale bevolking. Wie demografisch niet sterk is, kan beter slim zijn, bijvoorbeeld in de creatieve industrie – waar de concurrentieverhoudingen voorlopig nog even in ons voordeel zijn.

Dr. Riemer R. Knoop

Amsterdam

    • Dr. Riemer R. Knoop