40

De Vlaamse publieke omroep VRT heeft zichzelf zeer concrete doelen gesteld om meer vrouwen en allochtonen op tv te krijgen. Om de zender Eén een ‘vrouwelijker gezicht’ te geven moet 40 procent van de gasten of presentatoren vrouw zijn. Voor de nieuwsprogramma’s ligt het percentage lager, een derde. Ook moet 12 procent van de mensen op tv van allochtone afkomst zijn. Vorig jaar was dat nog 8,8 procent. In Nederland wil de publieke omroep ook een betere afspiegeling worden van de samenleving, maar zonder specifieke percentages.