Wetenschap kort

Iedereen regelmatig testen op chronische nierziekte is te duur

Door een onzer redacteuren

rotterdam. Iedereen regelmatig screenen op chronische nierziekten is te duur en levert te weinig op. Dat schreven Canadese onderzoekers in de British Medical Journal. Nierziekten zijn in een vroeg stadium te ontdekken door een test op eiwitten in de urine. Het eindstadium van een nierziekte (met dialyse en een niertransplantatie) is akelig en de behandeling is duur. Maar die ziekte treft zo weinig mensen dat het screenen van de hele bevolking niet kosteneffectief is. Bovendien hebben mensen met nierschade vaak ook hoge bloeddruk en diabetes, zodat ze toch al in het medisch circuit zitten. De Nierstichting riep jaren geleden iedereen op de ‘niercheck’ te doen, maar uiteindelijk besloot zij om vooral patiënten met een hoog risico op te sporen.

Jongste zwarte gat tot nu toe ontdekt

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Astronomen hebben het vermoedelijk jongste zwarte gat uit onze contreien van de kosmos gevonden. Het gaat om het 30 jaar oude overblijfsel van supernova SN 1979C in het sterrenstelsel M100. Dat stelsel ligt 50 miljoen lichtjaar van de aarde – kosmisch gezien nog vrij nabij. De supernova zelf, een zware sterexplosie, werd in 1979 door een amateurastronoom ontdekt. Op grond van waarnemingen met de NASA-röntgensatelliet Chandra denken astronomen dat toen een ster instortte die twintig keer zwaarder was dan de zon. De heldere röntgenstralen die het object sindsdien jarenlang uitzond, zouden erop wijzen dat tijdens de klap een zwart gat is ontstaan dat materie uit de omgeving opslorpt. Het zou ook kunnen dat de röntgenstraling afkomstig is van een jonge, snel tollende neutronenster.

Malariamedicijnen

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam. Het beste medicijn om ernstige zieke kinderen met malaria het leven te redden is artesunaat. Dat blijkt uit een groot, in Afrika uitgevoerd onderzoek waarbij het gangbare medicijn (infuus met kinine) is vergeleken met het nieuwere artesunaat. De sterfte daalde bijna een kwart. In plaats van 10,9 procent van de kinderen stierf 8,5 van de ernstig zieke kinderen. Resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet.