Vertaling Latijn blijft

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) is voorlopig niet van plan de proefvertaling in het examen van het vak Latijn te laten vallen. Dat zegt zij in reactie op een van de aanbevelingen in een vandaag aangeboden rapport over de toekomst van het onderwijs in de klassieke talen. De auteurs van het rapport, hoogleraren Ineke Sluiter en Caroline Kroon, menen dat een andere manier van onderwijs en toetsing de al jaren slechter wordende resultaten op het eindexamen Grieks en Latijn kan verbeteren.

Van Bijsterveldt heeft haar bedenkingen. Haar zorg is dat bij de klassieke talen de lat omlaag in plaats van omhoog gaat, zegt ze. „Ik wil nu eerst van leraren weten of deze aanbevelingen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de verbetering van de prestaties van leerlingen.”

Over een andere aanbeveling van de commissie, het fuseren van de vakken Grieks en Latijn met het vak klassieke culturele vorming, oordeelt Van Bijsterveldt in principe wel positief.