Raadsheer: strafrechters klagen en roddelen veel

Rechters werken niet hard genoeg, communiceren slecht met elkaar en gaan steeds ,,rauwer” met elkaar om. Door de gebrekkige organisatie lopen veel strafzaken vertraging op. Daarnaast hebben veel gerechten financiële tekorten en halen ze afspraken over de behandeling en de duur van strafzaken niet.

Strafrechters werken niet hard genoeg, communiceren slecht met elkaar en gaan steeds ,,rauwer” met elkaar om. Door de gebrekkige organisatie lopen veel strafzaken vertraging op. Daarnaast hebben veel gerechten financiële tekorten en halen ze afspraken over de behandeling en de duur van strafzaken niet.

Dit alles schrijft raadsheer Rinus Otte in zijn boek De nieuwe kleren van de rechter, dat vanaf morgen in de winkels ligt en waaruit NRC Handelsblad vandaag citeert. Volgens Folkert Jensma, juridisch redacteur van NRC Handelsblad, is de kritiek van Otte ,,uniek in zijn openhartigheid en scherpte”.

Otte werkte jarenlang als gerechtsbestuurder in Arnhem en houdt volgende week in Groningen zijn oratie als bijzonder hoogleraar organisatie van de rechtspleging. In zijn boek maakt Otte zijn collegarechters harde verwijten. Volgens hem:

  • hebben veel rechters ,,grote attitudeproblemen”
  • zijn ze veeleisend en klagen ze veel
  • overvragen rechters de leiding en laten ze zich onbehoorlijk uit
  • zijn ze soms lui en gedragen ze zich als slachtoffers
  • vertonen ze onprofessioneel gedrag door door via e-mailcampagnes en anonieme brieven over elkaar te roddelen

Otte komt in zijn boek ook met oplossingen voor de door hem gesignaleerde problemen. Hij noemt het voor het leven benoemen van rechters ,,geen kwaliteitsmerk” en vindt dat het mogelijk moet zijn ,,disfunctionerende” rechters uit het ambt te zetten. Verder wil Otte dat rechters weer meer greep op de rechtelijke organisatie krijgen door ze meer macht te geven bij de voorbereiding van zittingen.

    • Pim van den Dool