Oma komt bij ons wonen

Ouderen kiezen vaker bewust waar ze willen wonen en gaan niet meer standaard naar een verzorgingshuis. Het kabinet wil voorstellen doen om mantelzorg- en meergeneratiewoningen te bevorderen. Het scheelt de overheid fors in zorgkosten als ouderen bij hun kinderen wonen.

pagina 8 en 9