Nieuwe Kieswet moet een PVV voorkomen

De recente gebeurtenissen met Tweede Kamerleden van de PVV tonen aan, net als dat met de Lijst Pim Fortuyn en Trots op Nederland van Rita Verdonk het geval was, dat de Kieswet dient te worden aangepast. Er moet in de wet worden vastgelegd wat een politieke partij is en aan welke voorwaarden die moet voldoen. Dit hoeven slechts bescheiden eisen te zijn, bijvoorbeeld dezelfde die aan iedere sportvereniging worden gesteld, zoals dat je lid van de partij kunt worden, dat er een onafhankelijk bestuur is dat gekozen is door de partijleden, ten minste één jaarlijkse ledenvergadering, en dat er een kascontrolecommissie is. Het kan in een representatieve parlementaire democratie niet zo zijn dat één man de partij is en 1.453.944 kiezers vertegenwoordigt en de overige leden van de fractie voor spek en bonen in de Tweede Kamer zitten, en zich alleen tegenover de partijleider hoeven te rechtvaardigen.

Menno Lievers

Oegstgeest

    • Menno Lievers