Minister Marga Klompé: Den Haag is een verre stad

Door onze parlementaire redactie

“Den Haag, die verzamelnaam voor regering en parlement, is blijkbaar voor velen een verre en vreemde stad geworden, en dat ondanks de sterk toegenomen openbaarheid van het regeringsbedrijf en het parlementaire leven, ondanks de vele tv-uitzendingen van Kamerdebatten, de veelvuldige verschijning van bewindslieden en parlementariërs op het beeldscherm, en de in hoge mate toenemende contacten tussen Kamerleden en groepen uit de bevolking.” Minister Klompé zei dat gisteren in de Tweede Kamer namens de regering in aansluiting op de toespraak van voorzitter Van Thiel ter herdenking van de bijeenkomst der voorlopige Staten-Generaal vijfentwintig jaar geleden. De minister vroeg zich af waarom tal van burgers, die moeilijkheden hebben met de overheid, eerder geneigd zijn te schrijven naar leden van het Koninklijk Huis, dan naar de volksvertegenwoordiging [...] Grote groepen burgers hebben volgens minister Klompé een subjectieve kijk op wat zich afspeelt op “het Binnenhof”. De problematiek vraagt, meende de minister, om staatsrechtelijke en bestuurlijke hervormingen, om een versterking van de rol van de kiezers in het politiek proces [...] en vooral ook om mentaliteitswijziging bij bestuurders en volksvertegenwoordigers.