Koningshuis past niet in democratische rechtsstaat

In het gesprek van Folkert Jensma met de voorzitter van de Staatscommissie Grondwet, Wilhelmina Thomassen, over het advies om expliciet in de Grondwet op te nemen dat Nederland een ‘democratische rechtsstaat’ is, wordt haar niet gevraagd naar de grote consequenties van dit advies voor het voortbestaan van het Koninklijk Huis (NRC Handelsblad, 11 november).

Zelfs wanneer de koning uitsluitend ceremoniële taken heeft, is Nederland nog geen democratische rechtsstaat. Het bestaan van het Koninklijk Huis zal altijd in strijd zijn met de Grondwet als daarin komt te staan dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Wij kunnen het koningshuis immers niet kiezen en verder staan de leden ervan in veel opzichten boven de wet en genieten ze ondemocratische privileges.

P.Strijland

Onderdaan, Laren

    • P. Strijland