In opspraak: Inholland

De grootste slachtoffers van de affaires die aan de hogeschool Inholland kleven, zijn de studenten. Hoe geloofwaardig zijn zij als ze met hun diploma aan het solliciteren slaan, dat misschien wel door fraude of via andere onregelmatigheden is verkregen? Des te treuriger als dit lot ook studenten treft die hun diploma geheel volgens de regels hebben behaald – de overgrote meerderheid.

Die twijfel over hun kwaliteit staat haaks op de missie van Inholland om te stimuleren dat „beginnende en werkende professionals hun talenten optimaal ontwikkelen en een gekwalificeerde positie op de arbeidsmarkt bereiken en behouden”. Zo is het geformuleerd in het Instellingsplan 2010-2016 dat de school heeft opgesteld. Waarin ook te lezen is dat Inholland zich „als geen ander” ervan bewust is „dat de imagoschade die zich een aantal jaren geleden manifesteerde, zich slechts met niet-aflatende inspanningen voor kwaliteitsverbetering laat bestrijden”.

Het is heel wel mogelijk dat die inspanningen inderdaad zijn en worden verricht, maar ze verhinderen niet dat de imagoschade die Inholland door eigen toedoen is toegebracht, nu groter is dan zij ooit was. Eerder, in 2005, was de school in opspraak gekomen door de hoogte van het salaris van toenmalig bestuursvoorzitter Elbers. Hij bleek 227.109 euro te verdienen, bijna tweemaal zoveel als de premier. En dat terwijl er tal van klachten waren van studenten over het lage aantal lesuren en de instroom van studenten daalde.

Inmiddels is dat probleem betrekkelijk gering in verhouding tot de nesten waarin de hogeschool zich nu heeft gewerkt. Inholland is een megaonderwijsinstelling (37.500 studenten) met een bezoedelde naam. Ook bij zo’n onderwijsmammoet zijn de leerkrachten de belangrijkste medewerkers, maar uiteraard vergt het management specifieke kwaliteiten. Die waren bij ex- voorzitter Geert Dales blijkbaar niet in voldoende mate aanwezig: hij vertrok al na drie jaar als gevolg van interne ruzies, met behoud van zijn salaris tot het eind van dit jaar en nog een jaarsalaris erbij als afkoopsom. Staatsecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, VVD) gaat na of hij nog wat van dat geld kan terugvorderen. En de Inspectie van het Onderwijs onderzoekt niet alleen de diplomafraude, maar ook mogelijk ander gesjoemel, zoals het declaratiegedrag van voormalige en zittende bestuursleden.

Het tweekoppige college van bestuur van Inholland mag zich serieus de vraag stellen of het met zijn aanblijven de toekomst van Inholland met zijn beschadigde imago niet eerder belast dan dient. Hetzelfde geldt voor de raad van toezicht, die onder meer voor de benoemingen verantwoordelijk is.