Grondwet: laat burgers stemmen over preambule

De aanbevelingen van de Staatscommissie Grondwet lijken vooral ten doel te hebben om de rechten van de burger ten opzichte van de overheid een steviger en duidelijker basis te geven. Daar is niets mis mee, maar tegelijkertijd dient ook het belang van burgerschap een plaats te krijgen. Op dat punt schiet het advies te kort. Het verminderde vertrouwen in de overheid valt niet te herstellen door de plichten van alleen de overheid scherper te definiëren. Van de burger mag ook wat gevraagd worden, als we tenminste willen dat hij meer is dan alleen een consument van overheidsdiensten.

Het is daarom jammer dat is afgezien van het toevoegen van een preambule aan de Grondwet. Een voorstel daartoe zou gebruikt kunnen worden om de samenleving als geheel aan het denken en discussiëren te zetten.

Laat het kabinet een voorstel per referendum aan de kiezers voorleggen, zoals dat in 1999 in Australië is gebeurd. Weliswaar bleek daar geen meerderheid te bestaan voor toevoeging van een preambule, maar het voorstel heeft wel tot een levendig nationaal debat geleid.

Een dergelijk debat over de vraag wat het betekent inwoner van Nederland te zijn, is hard nodig. Dat we misschien niet tot overeenstemming komen, is geen reden om die discussie niet te voeren. Juist bij dit onderwerp geldt dat de route belangrijker is dan de bestemming.

Joost Dirkzwager

Zoetermeer

    • Joost Dirkzwager