De nieuwe boer produceert natuur

Een schapenhouder in Twente levert niet alleen lamsvlees. Hij werkt ook aan het landschap. Daarvoor krijgt hij geld van de Europese Unie.

Boer Marwin Holstede kijkt over het landgoed en vertelt over zijn schapen. „Ik heb de knop radicaal moeten omzetten”, zegt hij. De jonge schapenhouder is een van de pachters van het Twentse landgoed Twickel die natuurvriendelijk boeren.

Belangrijkste afspraak: hij mag geen mest en voer van buiten aanvoeren. Daardoor kan hij niet meer schapen houden dan zijn weilanden aan voer opleveren. Hij heeft nu 225 schapen. Holstede produceert lamsvlees en krijgt daar geld voor. Maar hij produceert ook natuur. Voor het onderhouden van natuur en landschap krijgt hij jaarlijks 1.065 euro per hectare. Onder voorlopige goedkeuring van de Europese Unie.

Schapenhouder Holstede is een boer naar het hart van de nieuwe staatssecretaris van landbouw en natuur, de CDA’er Henk Bleker. Die predikt een stille revolutie in de verhouding tussen boeren en natuur. Twintig jaar lang hebben Rijk en provincies boerenland aangekocht om een groene ruggegraat van Nederland aan te leggen: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bleker wil daar nu mee ophouden en meer boeren en particulieren inschakelen om waardevolle natuur te beschermen op hun eigen land.

De toekomst van de natuur ligt wat dit kabinet betreft óók bij de boeren. Het zou mooi zijn, zegt de staatssecretaris, als ‘Brussel’ dat zou inzien. Het Europese landbouwgeld gaat straks niet langer alleen naar boeren die voedsel produceren. Een goede aanleiding om ook boeren te belonen die een extra prestatie leveren door natuur en landschap te beschermen. Bleker: „Er zou meer Europees geld naar natuur kunnen.”

Naar boeren zoals schapenhouder Marwin Holstede, die werken zoals honderden jaren geleden al werd gedaan. „Ouderwetse” boeren, die niet meer produceren dan de natuur op hun land toestaat. Die blij zijn als een beek op hun land overstroomt en er op het land vruchtbaar slib achterblijft. Slib waarop het gras goed wil groeien en dat als strooisel samen met de mest van de schapen over het land kan worden uitgereden. Holstede: „Ik ben in de omgeving de enige die blij is met wateroverlast.”

    • Arjen Schreuder