Schenking Blijdorp

Schenking van 3000 gulden voor Blijdorp

ROTTERDAM, 17 nov. - – Acht- tot negenduizend mensen hebben dit weekeinde de antiekbeurs ten bate van de Rotterdamse diergaarde Blijdorp bezocht.

De beurs, die werd gehouden in de Rivièrahal in de diergaarde, haalde een omzet van f 250.000.

Dit betekent voor Blijdorp een schenking van f 3000. Daarvan wil de diergaarde een Koreaanse tijger aanschaffen. Opvallend op de beurs was de grote hoeveelheid meubelen. Over het algemeen werd veel “goed” antiek verkocht. Het curiosadeel was betrekkelijk klein.

Compensatie voor specialisten

UTRECHT, 17 nov. – - Nu de loongrens voor de ziekenfondsverzekering verhoogd wordt, zullen vele medische specialisten daar financiële schade van ondervinden. De ziekenfondsorganisaties hebben echter met de landelijke specialistenvereniging overeenstemming bereikt over een compensatie voor deze schade. Afgesproken is dat de honoraria die de ziekenfondsen aan de specialisten (afgezien van de trendmatige verhoging van ruim 9 procent die voor 1971 is overeengekomen) betalen met 2,85 procent verhoogd worden. [...] (ANP)