Pensioenfonds Smit gedaagd

Gepensioneerden en werknemers van het Rotterdamse havensleepbedrijf Smit willen wanbeleid laten vaststellen bij hun noodlijdend pensioenfonds. Maandag dienden zij hiertoe een verzoekschrift in bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Ze vragen de rechter de korting op hun pensioenrechten op te schorten.

Dat bevestigt advocaat Maya Kuyt-Fokkens van het kantoor AdvoKuyt, die de belangen verdedigt van de pensioengerechtigden. „We willen nagaan of het bestuur van het pensioenfonds aan evenwichtige belangenbehartiging heeft gedaan”, zegt ze.

Het onderzoek moet volgens haar uitwijzen of in het verleden geld aan het fonds is onttrokken, ondermeer in de jaren negentig toen Smit in de financiële problemen zat. Bij het pensioenfonds van het sleep- en bergingsbedrijf, dat eerder dit jaar werd overgenomen door baggerconcern Boskalis, zijn 2.150 deelnemers aangesloten. Het heeft een belegd vermogen van circa 190 miljoen euro.

Eind vorige maand liet het fonds weten de pensioenrechten te moeten korten. De dekkingsgraad is gezakt tot 83 procent, ver onder de vereiste minimumgrens van 105 procent. Om de dekking weer op orde te krijgen is ruim 25 miljoen euro nodig. Pensioenfondsvoorzitter Pim van Dorp, sinds enkele dagen in functie, noemt de juridische actie van de pensioengerechtigden „buitengewoon vervelend”. Het fonds blijft echter volgens hem wel bij zijn voornemen om de rechten per 1 januari met 13,2 procent te korten.

Afgelopen weekend liet bestuursvoorzitter Peter Berdowski van Boskalis in deze krant weten dat hij eerder dit jaar tot drie maal toe een aanbod heeft gedaan om 25 miljoen euro bij te storten in het noodlijdend pensioenfonds. Maar de bestuurstop van Smit gaf er volgens Berdowski de voorkeur aan te kiezen voor de belangen van de aandeelhouders en het geld als dividend uit te keren. Van een korting was er toen nog geen sprake.

Ben Vree, topman van Smit, zei in een reactie dat het niet aan hem was „met geld van aandeelhouders en werknemers te schuiven”.

Boskalis vindt niet dat het nu alsnog financieel moet bijstorten nu het fonds in moeilijkheden is gekomen. Berdowski zei zich wel verantwoordelijk te voelen een oplossing te vinden. „Het afsplitsen van de actieve en passieve deelnemers, in combinatie met het onderbrengen bij een verzekeraar, zou een stap in de goede richting kunnen zijn.”