Onderzoek declaraties INHolland uitgebreid

INHolland is voorlopig nog niet klaar met de Onderwijsinspectie. Integendeel. Het onderzoek naar het declaratiegedrag van de leden van het college van bestuur van de hogeschool wordt uitgebreid.

Wat precies aanleiding geeft voor verder onderzoek is niet bekendgemaakt.

De Onderwijsinspectie startte haar onderzoekingen nadat NRC Handelsblad een verzoek tot inzage van de declaraties had ingediend bij INHolland, met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). INHolland wees dit verzoek af, omdat het een bijzondere school is. Volgens het ministerie vallen de declaraties om die reden inderdaad niet onder de WOB.

INHolland meldde zich naar aanleiding van het verzoek van deze krant bij het ministerie. Besloten werd de Onderwijsinspectie een vooronderzoek te laten doen, dat nu dus is afgrond.

Eerder vandaag maakte staatssecretaris Halbe Zijlstra dat hij een deel van de ontslagvergoeding van oud-collegevoorzitter Geert Dales terugvordert bij INHolland. Deze vergoeding bedraagt 180.000 euro. Zijlstra vindt het verschil met de kantonrechtersformule, die uitgaat van het aantal dienstjaren, te veel. Dales was vanaf zomer 2007 collegevoorzitter van INHolland.

    • Bart Hinke