NRC geeft fout signaal met verspreiden ‘Ode’

Brieven

Met de verspreiding van een nummer van het blad Ode op 11 november heeft deze krant zich laten kennen als een rechts-populistisch blad. Zoals het rechts-populisme van de PVV zich richt op de angsten van kiezers met betrekking tot de islam, zo speelt Ode in op de onzekerheden van lezers met betrekking tot klimaatsverandering en milieuvernietiging. Beide stellen geruststellende maatregelen voor, die in werkelijkheid niet te realiseren zijn. Zo stelt Ode dat duurzaamheid niet hoeft te worden bereikt via minder afval en minder CO2-uitstoot, maar juist door meer economische groei. Ook worden fantastische voorstellen van geo-engineering van stal gehaald om het klimaat te beheersen, zoals het verstuiven van zeewater in wolken en het creëren van opwaartse luchtstromen met behulp van straalmotoren. Grootschalige viskwekerijen op zee, waarvan bekend is dat zij het milieu evenzeer schaden als overbevissing, worden zonder gêne aanbevolen om het uitsterven van vissoorten te voorkomen.

Echter, wat écht zoden aan de dijk zet, is het terugdringen van overconsumptie en overproductie.

Arie Kamphorst

Wageningen

    • Arie Kamphorst