NOC*NSF-bestuurslid Carrilho treedt af onder druk van voorzitter Bolhuis

André Bolhuis heeft kort voor zijn debuut als voorzitter van de algemene ledenvergadering van sportkoepel NOC*NSF een bestuurscrisis bezworen. Pas na intensief overleg tot kort voor de vergadering werd voorkomen dat het bestuurslid Mavis Carrilho werd ontslagen. In plaats daarvan trok zij zich terug.

Carrilho, die een half jaar geleden nog voor een nieuwe zittingstermijn van vier jaar was herkozen, behoorde volgens Bolhuis tot de drie bestuursleden die moesten wijken. Bolhuis had bij zijn verkiezing in de voorjaarsvergadering van de sportbonden de opdracht meegekregen het bestuur meer een sportprofiel te geven. Hij vond het daarom legitiem het bestuur op drie plaatsen te wijzigen. Voor een evenwichtige samenstelling, zoals hij zei.

Dat was de officiële reden, maar op de achtergrond speelde mee dat de sportbonden vonden dat drie leden niet pasten in een slagvaardig bestuur. Want naast Carrilho moesten ook penningmeester Henk van Dalen en Frans Hulshof (media en communicatie) het veld ruimen. Bij Van Dalen was dat geen probleem, omdat hij in september zijn functie beschikbaar stelde vanwege een andere baan. Hulshof deed vrijwillig afstand van het recht op herverkiezing.

Carrilho voelde zich zo geschoffeerd door het dwingende verzoek van Bolhuis om op te stappen, dat zij aanvankelijk niet vrijwillig wenste te vertrekken. De voorzitter ging gisteravond door het stof door te verklaren dat hij Carrilho niet had willen beschadigen en bood daarvoor zijn excuses aan. Die werden geaccepteerd door Carrilho, maar niet dan nadat ze had verteld dat er geen zwaarwegende argumenten waren om haar weg te sturen en dat ze vond dat Bolhuis het „niet fair had gespeeld”.

Carrilho besloot op de valreep zich vrijwillig terug te trekken, waarmee ze voorkwam dat voor het eerst in de olympische geschiedenis van Nederland een bestuurslid van NOC*NSF zou worden ontslagen.

Als nieuwe penningmeester werd Anneke van Zanen-Nieberg gekozen en als nieuwe bestuursleden Tineke Bartels en Jan Willem Maas.

    • Henk Stouwdam