Nederland kort

Kabinet: de sluizen van het Haringvliet blijven gewoon dicht

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Staatssecretaris Atsma (Water, CDA) zwicht niet voor kritiek uit binnen- en buitenland op het voornemen van dit kabinet om de sluizen van het Haringvliet dicht te laten. Wel wil hij onderzoeken of er alternatieven zijn om de gunstige effecten voor het milieu van het openen van de sluizen toch te bewerkstelligen. Dat schrijft hij in een brief die hij vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Het openen van de sluizen kost volgens Atsma 6 miljoen euro meer dan was voorzien. Acht jaar geleden besloot de Tweede Kamer de Haringvlietsluizen bij vloed „op een kier” te zetten, maar de uitvoering liet op zich wachten. Doel van dit zogenoemde Kierbesluit is de vissentrek – vooral zalm – op gang te brengen. De zalm geldt als indicator van de kwaliteit van het Rijnwater.

Frankrijk en Duitsland hebben flinke kritiek op dit voornemen. Meer via nrcnext.nl/links

Officieren in Twente handelden onbevoegd

ENSCHEDE. Vijfentwintig politiemensen in de regio Twente die de afgelopen jaren dienst deden als hulpofficier van justitie, waren daar niet toe bevoegd. Dat maakte de politie Twente gisteren bekend. „Het gaat om hulpofficieren die niet over een verplicht certificaat beschikten”, aldus een woordvoerster van het politiekorps. Het aantal handelingen dat per hulpofficier onrechtmatig werd verricht, loopt op tot 250. Onder de 25 zijn echter ook politiemensen die geen enkele keer daadwerkelijk zijn ingezet als hulpofficier. In augustus bleek dat een politieman uit Oldenzaal jarenlang hulpofficier was, zonder over de juiste papieren te beschikken. Dat was aanleiding voor de leiding van het korps om een nader onderzoek in te stellen. (ANP)

Jeugdgevangenissen gaan tijdelijk dicht

DEN HAAG. Zes van de zeventien jeugdgevangenissen gaan tijdelijk dicht. Doordat steeds minder jongeren in de gevangenissen terechtkomen, staan de inrichtingen nu voor bijna de helft leeg. Dat kost jaarlijks 100 miljoen euro. Door de inkrimping verdwijnen 1.100 banen. De overgebleven elf gevangenissen bieden aan achthonderd jongeren een plaats. Ook worden er 150 reserveplaatsen aangehouden. Dat er minder jongeren in gevangenissen zitten, komt doordat er meer naar gesloten jeugdzorg zijn gegaan. Ook was er volgens staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid, VVD) meer aandacht voor taakstraffen en elektronisch toezicht dan voor het opsluiten in een jeugdgevangenis. Als Kamerlid was Teeven tegen de tijdelijke sluiting van drie jeugdgevangenissen. Nu stelt hij dat er meer tijd is geweest om te kijken of overtollig personeel elders aan de slag kan. (ANP)

Mark Rutte praat met Karzai over missie

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Premier Rutte heeft eind deze week een gesprek met de Afghaanse president Karzai. Zij zijn beiden aanwezig op de NAVO-top in Lissabon. Het Nederlandse kabinet onderzoekt momenteel of een nieuwe bijdrage kan worden geleverd aan de verdediging van het land tegen de Talibaan. Daarbij wordt gedacht aan het sturen van politietrainers. Die zullen moeten worden beschermd door een veelvoud aan Nederlandse militairen. Afgelopen zomer beëindigde Nederland na vier jaar de militaire aanwezigheid in de Afghaanse provincie Uruzgan. Sindsdien is er sterke druk vanuit de internationale gemeenschap op Nederland om toch actief te blijven in Afghanistan. Voor een besluit hiertoe is het minderheidskabinet afhankelijk van de oppositie. Gedoogpartner PVV is tegen.