Na Srebrenica nu enquête crisis

De Tweede Kamer heeft voor het eerst sinds het onderzoek naar de val van Srebrenica weer een enquêtecommissie geïnstalleerd. De parlementaire commissie zal de noodhulp van de Nederlandse overheid aan de financiële sector onderzoeken die tussen september 2008 en januari 2009 is gegeven.

De commissie staat, net als de parlementaire onderzoekscommissie die de kredietcrisis onderzocht, onder voorzitterschap van SP-Kamerlid Jan de Wit. Helma Neppérus van de VVD is als ondervoorzitter gekozen. De Wit zegt dat de volksvertegenwoordiging met deze stap het zwaarste onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer inzet. In het eerdere onderzoek dat de achtergronden van de crisis onderzocht kon de commissie betrokkenen niet onder ede horen, dat kan nu wel. Na de eerste fase van het onderzoek stemde de Kamer in september unaniem in met 27 aanbevelingen van de vorige commissie en besloot het onderzoek te vervolgen met een enquête.

De commissie-De Wit zal ruim een jaar nodig hebben om de overheidshulp aan banken en verzekeraars te onderzoeken. Jan de Wit verwacht kort na de zomer van 2011 met openbare verhoren te starten. Hoofdrolspelers zullen naast de toenmalig minister van Financiën Wouter Bos, toezichthouders zijn als Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank, en Hans Hoogervorst, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. De andere leden van de commissie zijn Roos Vermeij (PvdA), Dion Graus (PVV), Maarten Haverkamp (CDA), Fatma Koser Kaya (D66) en Bruno Braakhuis (GroenLinks).