Kamer wil kleinere rol staatshoofd

De politieke invloed van het staatshoofd mag best wat minder. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer.  Omdat de partijen het niet eens zijn over wát er moet veranderen, gebeurt er voorlopig weinig. De Kamer debatteert vandaag over het koningshuis.

Regeringspartijen VVD, CDA en oppositiepartijen ChristenUnie en SGP zien niets in het plan om de rol van het staatshoofd te wijzigen. Premier Rutte is niet van plan eraan te tornen.

Wat willen de partijen?

  • De PvdA wil een ‘modern koningschap’ zonder de schijn van politieke invloed.
  • De PVV, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen een louter ceremonieel koningschap.
  • De VVD ziet de rol van de koningin bij de kabinetsformatie graag ongewijzigd. Wel moeten leden van het Koninklijk Huis die een uitkering van de staat ontvangen, voortaan ook belasting gaan betalen.
  • Het CDA is tevreden met de huidige rol van het staatshoofd.
    • Marije Willems