Iran: Pahlevani

Varzesh e-Pahlevani, Sport voor de Helden, is een Iraanse vechtkunst die door een groep van tien tot twintig mannen wordt beoefenend in de Zoorkhanei, Huis van de Kracht. Dat wil zeggen dat ze met instrumenten die antieke wapens symboliseren rituele bewegingen uitvoeren. Ze doen dat op het ritme van liederen die de eerste imam van de shi’itische islam, Ali, bewieroken wegens zijn kracht en zijn hoffelijkheid. Er zijn nog ongeveer 500 Zoorkhaneis en enkele tienduizenden beoefenaars. Maar hun aantal daalt. Jonge Iraniërs gaan liever op individuele basis naar de sportschool dan in groepsverband naar de Zoorkhanei.