'Geen enkel land kan het alleen'

Europees commissaris Maros Sefcovic is teleurgesteld over het uitblijven van een akkoord over de Europese Begroting. „Dit leidt tot de nodige complicaties.”

Mark Kranenburg

Geen akkoord over de Europese begroting voor volgend jaar. Wat de gevolgen zullen zijn? Europees commissaris Maros Sefcovic, weet het nog niet. Maar dat ze er zullen zijn staat voor hem vast.

Hoewel het toeval was, had de Europees commissaris gisteren geen beter moment voor zijn bezoek aan Den Haag kunnen uitzoeken. Nog geen half etmaal nadat in Brussel de onderhandelingen tussen de Europese lidstaten en het Europees Parlement over de begroting waren mislukt, was de Slowaak Sefcovic, één van de vice-voorzitters van de Europese Commissie, te gast bij de Eerste en Tweede Kamer.

Bent u teleurgesteld over het uitblijven van een akkoord?

„Ik betreur het heel erg dat dit is gebeurd. Beide partijen zaten zeer dicht bij een akkoord.”

Waar is het mis gegaan?

„De hele discussie had in een wat meer positieve sfeer gevoerd moeten worden. En verder had men beter moeten beseffen wat de consequenties zijn van het uitblijven van een akkoord. Nu gaan we vanaf begin volgend jaar over op maandelijkse begrotingen die gebaseerd zijn op de begroting van het nu lopende jaar. Dat leidt tot de nodige complicaties voor de nu lopende programma’s.”

Wat staat de Europese Commissie nu te doen?

„We zullen nu een nieuw voorstel maken waar de partijen opnieuw over moeten onderhandelen. Dat zal op zijn vroegst eind februari of begin maart gebeuren.”

Wat vindt u van de weigering van Nederland om toe te geven aan het verlangen van het parlement voor een hoger budget?

„Ik denk dat we de Nederlandse politici en burgers meer duidelijk moeten maken dat de begroting die nu geweigerd is niet voor Brussel bestemd was. Het grootste deel van de begroting, 95 procent, betreft geld dat naar de Europese lidstaten teruggaat. Slechts 5,7 procent is bedoeld voor administratieve kosten. En dan nog gaat het niet alleen om ambtenaren in Brussel.”

Hoe verklaart u de afwijzende Nederlandse houding?

„Ik vind het moeilijk daarover te speculeren. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het jammer vind dat de Europese begroting zo vanuit het nationale perspectief wordt bekeken. Je komt niet ver met vergelijkingen tussen netto-ontvangers en netto-betalers. Zeker een land als Nederland is een voorbeeld van de grote voordelen van de interne markt waar de Europese Unie toe heeft geleid.

Het was het eigen Planbureau van Nederland dat heeft berekend dat het voordeel voor de Nederlandse burgers 2.000 tot 2.500 euro per persoon bedraagt. En dat terwijl volgens verschillende statistieken de Europese Unie de burgers zo’n 240 tot 250 euro per jaar kost.”

Bent u teleurgesteld in Nederland?

„We moeten eerlijk zijn. Het is niet alleen Nederland. We gaan met zijn allen in Europa door een moeilijke fase. Maar voor mij persoonlijk als Slowaak, die 21 jaar geleden nog te maken had met het IJzeren Gordijn, is de Europese Unie nog steeds een wonder. Nu hebben we te maken met totaal nieuwe concurrentie op wereldniveau. Er zijn nieuwe machtscentra. Geen enkel land in de Europese Unie kan het alleen af. Dat besef moet veel duidelijker worden.”

    • Mark Kranenburg