Een initiatief van nrc.next

Op de binnenlandpagina’s treft u vandaag een aantal artikelen aan die afkomstig zijn uit onze ochtendkrant nrc.next. Zij hebben een iets andere vorm dan u gewend bent: de journalisten noemen zich ‘wij’ en naast de uitkomst van hun journalistieke zoektocht – dat wat wij het dagelijkse nieuws noemen – beschrijven zij ook de zoektocht zélf naar dat nieuws. U zult daarom in de artikelen vragen aantreffen die u anders niet zo expliciet geformuleerd ziet, zoals: zijn ministers echt de makers van beleid, of vooral het gezicht ervan? Of: als de macht voor een groot deel bij de ambtenarij ligt, moet je die dan niet betrekken in je berichtgeving? En hoe dan?

Het idee voor de artikelenreeks (die de komende weken wordt voortgezet) kwam voort uit de uitnodiging van de Haagse sociëteit Nieuwspoort aan Joris Luyendijk (bekend van zijn boek Het zijn net mensen) om een maand lang rond te lopen in de wandelgangen van het Binnenhof. Vervolgens hebben nrc.next-redacteuren Thalia Verkade en Wilmer Heck hem geholpen mechanismen, netwerken en verbanden in kaart te brengen die hij daar zag.

De artikelen, onderstreept de redactie van nrc.next, zijn een journalistiek experiment. In de woorden van next-hoofdredacteur Rob Wijnberg: „Geen opgeheven vingertje naar andere media, maar een oprechte poging de fameuze kaasstolp eens op een andere manier te lichten.”

    • Peter Vandermeersch