Delegatie EU onderzoekt Ierse schuld

Ierland krijgt vanaf morgen bezoek van een zware internationale delegatie die de financiële problemen van het land inventariseert. De eurolanden zien af van het plan Ierland te verplichten hulp te accepteren.

Dat hebben de ministers van Financiën van de eurolanden gisteren besloten in Brussel. De delegatie, die bestaat uit de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB), gaat vooral kijken naar de risico’s van de Ierse bankensector. Eurocommissaris Olli Rehn zei dat daar de grootste problemen zitten, maar dat er dwarsverbanden zijn met de rest van de economie. Daarom wil de delegatie ook zicht krijgen op de Ierse meerjarenbegroting.

De bevindingen van de delegatie worden gebruikt om te bepalen of en hoeveel de Ieren aan steun uit Europa nodig hebben.

De Ierse regering kampt met enorme tekorten op de begroting als gevolg van de financiële crisis. Om die gaten te dichten, wil de regering de komende jaren 16 miljard euro bezuinigen. De vraag is of dat voldoende is om de problemen het hoofd te bieden. Met name de positie van de zwakke banken baart zorgen.

De Ierse minister van Financiën Brian Lenihan gaf aan dat de Ierse regering Europese steun accepteert voor de banken, als de crisis in die sector te groot wordt. Tot eind oktober leende de ECB al 160 miljard euro aan de banken. Drie banken – Anglo Irish, Irish Nationwide en de Educational Building Society – zijn genationaliseerd, een meerderheid van de aandelen van Allied Irish en Bank of Ireland is in staatshanden.

Enkele eurolanden hebben de afgelopen dagen vergeefs geprobeerd de Ieren te bewegen steun uit het Europese steunfonds EFSF te accepteren. Dat fonds van 750 miljard euro werd opgericht naar aanleiding van de Griekse schuldencrisis in mei om landen die in de problemen komen te redden.

Ierland heeft steeds meer moeite om op de kapitaalmarkt geld te lenen. De rente op Ierse staatsobligaties is de afgelopen weken scherp opgelopen. De Ieren houden vol dat ze tot halverwege volgend jaar geen financieringsprobleem hebben.

Europa staat klaar met geld voor Ierland: pagina Drie