Bolhuis bij debuut diep door het stof

André Bolhuis is geslaagd voor zijn eerste examen als voorzitter van sportkoepel NOC*NSF. Maar hij moest gisteravond, voor zijn debuut als leider van de algemene vergadering, nog wel crisismanagement bedrijven om te voorkomen dat bestuurslid Mavis Carrilho voor ontslag zou worden voorgedragen.

Om dat novum in de geschiedenis van NOC*NSF te verhinderen, ging Bolhuis tijdens de vergadering diep door het stof voor een vrouw die er voor paste om bij het oud vuil te worden gezet. Pas na intensief overleg en nadat Bolhuis openlijk zijn excuses had gemaakt, was Carrilho bereid vrijwillig als bestuurslid breedtesport te vertrekken. Haar blazoen was daarmee gezuiverd, meende zij.

De gespannen situatie rond Carrilho was volgens Bolhuis ontstaan omdat hij enige weken geleden te bot was geweest met zijn verzoek vrijwillig terug te treden. Carrilho voelde zich overvallen en dermate geschoffeerd, dat ze de barricaden beklom en aanvankelijk weigerde te wijken. „Voor ontslag moeten zwaarwichtige redenen zijn”, sprak ze verbitterd. „En die waren er in mijn geval niet. Ik had recht op een fatsoenlijke behandeling. De grenzen van fair play werden overschreden.”

Met het vertrek van Carrilho, en ook penningmeester Henk van Dalen en bestuurslid Frans Hulshof (media en communicatie), voldeed Bolhuis aan de opdracht die de sportbonden hem hadden gesteld om een evenwichtig bestuur met een sterker sportprofiel samen te stellen. En Bolhuis had geoordeeld dat het drietal Carrilho, Van Dalen en Hulshof daarin niet paste. Maar hun slachtofferrol ontstond niet toevallig; de bonden hadden in de discussies over vernieuwingen binnen NOC*NSF laten doorschemeren deze bestuursleden liever kwijt dan rijk te zijn. Hun klacht: van weinig toegevoegde waarde.

Eigenlijk wilden de bonden ook dat het bestuurslid marketing, Leo van Wijk, zou vertrekken. De oud-topman van KLM wordt gezien als de regisseur achter de grote afkoopsom – naar verluidt 800.000 euro – voor de per 1 mei vertrokken directeur Theo Fledderus. Een exorbitante gouden handdruk, waarover de bonden woedend zijn, maar die ze op grond van de afspraken moesten accepteren.

Bolhuis voorkwam een vroegtijdig afscheid van Van Wijk, omdat hij diens netwerk in het bedrijfsleven hard nodig heeft. De prijs die de voorzitter daarvoor moest betalen was de toezegging dat Van Wijk zich volgend jaar, na afloop van zijn zittingstermijn, niet herkiesbaar zal stellen.

Tot nieuwe bestuursleden werden gisteravond gekozen: Anneke van Zanen-Nieberg (penningmeesters), Tineke Bartels (topsport) en Jan Willem Maas (Olympisch Plan 2028).

    • Henk Stouwdam