Atsma zoekt alternatief voor gesloten Haringvlietsluizen

Staatssecretaris Atsma (Water, CDA) zwicht niet voor kritiek uit binnen- en buitenland op het kabinetsplan de sluizen van het Haringvliet dicht te laten. Wel laat hij onderzoeken of er alternatieven zijn om de gunstige effecten voor natuur en milieu te bewerkstelligen die opening van de sluizen zouden hebben. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.

Het openen van de sluizen kost volgens Atsma 6 miljoen euro meer dan voorzien en is pas over enkele jaren mogelijk. Dit heeft te maken met verzet onder boeren en burgers tegen het inlaten van zout water. Ook moeten innamepunten voor zoet water worden verplaatst. Watergangen en sloten moeten op de nieuwe innamepunten worden aangesloten. Daartoe moet grond van boeren worden aangekocht.

Acht jaar geleden besloot de Tweede Kamer de Haringvlietsluizen bij vloed „op een kier” te zetten, maar de uitvoering liet op zich wachten. Doel van dit Kierbesluit is de trek van vis – vooral zalm – op gang te brengen. Volwassen zalm trekt vanaf de Atlantische Oceaan de Rijn op om te paaien. Jonge vis zwemt weer naar de oceaan. De zalm geldt als indicator van de kwaliteit van het Rijnwater.

Het openen van de Haringvlietsluizen moet ook de natuurlijke overgang van zout naar zoet water herstellen. Die is in de zuidwestelijke delta goeddeels verdwenen door de Deltawerken.

Opening van de sluizen levert jaarlijks een half miljard euro meerwaarde op, stelt het Wereldnatuurfonds (WNF) op gezag van onderzoek door Wageningen Universiteit. „De functies die natuurgebieden hebben (zoals buffers tegen stormen en zuivering van lucht en water) worden vaak onderschat of niet ingezien, maar vertegenwoordigen wel een aanzienlijke waarde”, aldus het WNF.

In de internationale Rijncommissie hebben Frankrijk en Duitsland kritiek op het Nederlandse plan de sluizen dicht te laten. Zij hebben stuwen in de Rijn aangepast om de vissentrek weer mogelijk te maken. Die investeringen zijn veel minder zinvol als de sluizen van het Haringvliet bij vloed niet deels worden geopend.

    • Arjen Schreuder