Vrijgezellenprotest

NRC Handelsblad bestaat dit jaar 40 jaar. Daarom elke dag een keuze uit berichten uit de krant van 40 jaar geleden: 16 november 1970:

Vrijgezellenbond tegen verhoging ziekenfondsgrens

Groningen, - 16 nov. – Naar aanleiding van het voorstel van minister Roolvink om de loongrens voor de verplichte ziekenfondsverzekering drastisch te verhogen, meent het hoofdbestuur van de Nederlandse Vrijgezellenbond in Groningen een ernstig protest te moeten laten horen.

De door de loongrenswijziging verplichte overgang van de particuliere naar de ziekenfondsverzekering wordt speciaal door de ongehuwden niet als gunstig ervaren, daar zij dan aanzienlijk hogere premies moeten gaan betalen, aldus een adres van de Nederlandse vrijgezellenbond aan de leden der Staten-Generaal.

Het behoeft geen betoog, aldus het adres, dat ongehuwden bij een particuliere maatschappij voordeliger uit zullen zijn.

Een eventuele wijziging van het wetsontwerp, waarbij het mogelijk wordt de direct betrokkenen zelf te laten beslissen of zij particulier dan wel ziekenfondsverzekerden willen zijn, zal voor de ongehuwden een aanvaardbare oplossing geven, zo meent de Nederlandse Vrijgezellenbond. (ANP)

Margarine vandaag duurder

Rotterdam, - 16 nov. – De margarineprijs is vandaag met een cent per half pond omhoog gegaan. Aanleiding tot de prijsverhoging is de sterke stijging in de grondstoffen.