Uitbreiding politiesterkte van de baan

Het kabinet komt zijn belofte om de politiekorpsen met 3.000 agenten uit te breiden niet na. Het aantal agenten verandert niet. Dat bleek gisteren tijdens het eerste politiedebat in de Tweede Kamer.

De zogeheten ‘operationele sterkte’ – ‘blauw’ op straat en rechercheurs – bedraagt nu 49.500 man. Het kabinet wil dit aantal op peil houden, zei minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) gisteren.

Van de huidige groep agenten gaan vijfhonderd zich uitsluitend bezighouden met de aanpak van dierenmishandeling. Feitelijk zijn er voor het huidige takenpakket van de politie straks minder agenten beschikbaar.

In het regeerakkoord staat: „Het kabinet breidt de operationele sterkte van de politie uit met 3.000 agenten, waaronder 500 animal cops.” Maar de operationele sterkte blijft, onder dit kabinet, op 49.500 agenten. Omdat het kabinet bij zijn aantreden „geld heeft aangetroffen om 46.500 dienders te betalen” spreekt Opstelten van 3.000 extra politieagenten. „Als wij er niet zouden zijn geweest, was het geld er niet. Wil de Kamer dat beseffen? Dan moesten zij afvloeien.”

Het kabinet trekt 470 miljoen euro extra uit voor veiligheid, zei de minister. Hij weersprak dat hij zijn belofte niet nakomt en citeerde hiervoor, naar eigen zeggen „letterlijk”, het regeerakkoord. „Met dit bedrag kunnen 500 animal cops en 2.500 meer agenten gefinancierd worden dan zonder deze intensivering het geval zou zijn.” De door Opstelten geciteerde zin staat niet in het regeerakkoord, noch een zin van die strekking.

De minister beloofde de Kamer dat „op geen enkele wijze een politieman of -vrouw zal worden ontslagen”. Hoewel de oppositiepartijen hier verheugd op reageerden, vielen zij Opstelten aan omdat er „geen enkele fte bij komt”, zoals D66-Kamerlid Magda Berndsen concludeerde. „Het is goed om de operationele sterkte op peil te houden in tijden van crisis”, zei SP-Kamerlid Ronald van Raak. „Maar vertel dat verhaal dan ook tegen de agenten. Vertel ze niet dat er 3.000 agenten bij komen.”

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

De door minister Opstelten geciteerde zin over de politiesterkte in het bericht Uitbreiding politiesterkte van de baan (16 november, pagina 5) stond niet in het regeerakkoord, maar wel in de financiële bijlage bij het akkoord.