Spoel de was één keer uit, dat scheelt

Unilever wil tot 2020 de omzet verdubbelen en de milieubelasting halveren.

„Problemen als uitputting van bodemschatten en ondervoeding nemen toe.”

Een verdubbeling van de omzet en tegelijkertijd een halvering van de gevolgen voor het milieu. En in 2020 alleen nog landbouwgrondstoffen gebruiken die duurzaam worden geproduceerd. Paul Polman, bestuursvoorzitter van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern Unilever, geeft toe dat hij een beetje „zenuwachtig” is over de nieuwe „holistische” strategie.

Maar hij zegt ook: „We kunnen niet anders. Voor de hoeveelheid grondstoffen die we nu met zijn allen verbruiken hebben we eigenlijk al 1,3 werelden nodig. Europeanen zelfs drie werelden.” Stelen van de toekomst noemt Polman het. „Mensen in ontwikkelingslanden hebben recht op dezelfde welvaart als wij. En wat gebeurt er als de wereldbevolking de komende jaren groeit met twee miljard mensen? We moeten wel naar een nieuwe bedrijfsvoering op basis van verantwoorde groei, duurzame groei, groene groei – noem het zoals je wilt.”

Van overheden hoef je die omslag nu niet te verwachten, denkt Polman. „Werkloosheid is voor hen belangrijker dan milieu. En intussen nemen problemen als ondervoeding, uitputting van bodemschatten en klimaatverandering toe.”

Handelt u uit een ethisch of een economisch motief?

„Die twee overlappen elkaar. Een bedrijf is op termijn alleen succesvol als het in de pas loopt met de samenleving. De consument wil duurzame producten, zonder dat dit ten koste gaat van prijs, kwaliteit of smaak. Een bedrijf dat goed is voor de consument, voor de samenleving, voor de eigen werknemers en hun engagement, is uiteindelijk goed voor de aandeelhouders.”

Is duurzaamheid niet een vaag begrip?

„Niet als je het combineert met heldere doelstellingen. We hebben van al onze producten voor de hele keten geanalyseerd hoe groot de impact is op het milieu. Wat zijn de gevolgen voor de uitstoot van broeikasgassen, voor het verbruik van water, voor verpakkingsmateriaal? Waar kunnen we de milieubelasting in de productie omlaag brengen? We stellen onszelf een heel duidelijk doel: halvering van broeikasgassen, waterverbruik en afval in 2020.”

Hoe denkt u dat te bereiken?

„Neem wasverzachters. 80 procent van onze consumenten woont in ontwikkelingslanden en doet de was met de hand. We hebben een wasverzachter ontwikkeld die het mogelijk maakt om de was maar één keer uit te spoelen en niet drie keer zoals gebruikelijk. Zo wordt het wassen gemakkelijker, het wordt goedkoper en het kost veel minder water.”

En het voordeel voor Unilever?

„Wij kunnen meer van ons product verkopen. Bovendien is het goed voor ons innovatieve karakter.”

De milieuwinst wordt vooral gehaald bij de consument?

„Ja, de milieubelasting is het grootst aan het begin en het eind van de keten. Daarom hebben we ook de complete productieketen in onze analyse verwerkt. Vanaf de grondstoffen die we nodig hebben tot het afval dat de consument weggooit. We zijn de grootste afnemer van palmolie. Dus moeten we ervoor zorgen dat onze palmolie afkomstig is van plantages waarvoor geen bossen zijn gekapt.”

Maar hoe wilt u dat doen?

„We kunnen dit plan niet alleen uitvoeren. We waren bijvoorbeeld betrokken bij de totstandkoming van de ‘Roundtable on sustainable Palmoil’. We werken samen met andere fabrikanten, met overheden, met milieuorganisaties, met de Wereldbank.”

Gaan uw plannen niet te ver?

„Met dit plan nemen we een risico. Wat is de schade aan onze reputatie als we onze doelstelling niet tot het laatste cijfer achter de komma halen? We kunnen niet weten wat er over vijf jaar aan de hand is. Maar als we over tien jaar terugkijken, hopen we dat mensen over ons plan zeggen: tja, dat doet toch iedereen.”

    • Paul Luttikhuis