Obama was nooit negatief over Nederland

Zou de president van het machtigste land ter wereld een wrok koesteren jegens Nederland? (NRC Handelsblad, 8 november).

Het artikel verscheen naar aanleiding van een opmerking die Obama op bezoek in India heeft gemaakt: „Onze totale handel met uw land is nog altijd minder dan onze handel met Nederland – dat is een land met minder inwoners dan de stad Mumbai.” Dit citaat is echter niet negatief over Nederland. Het getuigt er juist van dat het een significante rol speelt op het wereldtoneel en nauwe betrekkingen met de VS onderhoudt.

In het vervolg van het artikel komen de mogelijke redenen voor Obama’s vermeende ‘negatieve beeld van Nederland’ aan bod. Zo „weigerde Nederland de VS hulp bij zowel de voorgenomen sluiting van Guantánamo Bay als de NAVO-missie in Afghanistan”.

Feit blijft, zoals ook de correspondent moet erkennen, dat Obama zich nooit negatief over Nederland heeft uitgelaten.

Krijn Peter Hesselink

Amsterdam

    • Krijn Peter Hesselink